Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima

Trajanje projekta: 1. septembar 2018. – 31. avgust 2019.

Većina žena u ruralnim područjima ne poseduje potrebna znanja koja bi im pomogla u unapređivanju njihovog društveno-ekonomskog života. Kroz projekat „Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima“ one će dobiti šansu da krenu putem ekonomskog i socijalnog osnaživanja. Ta šansa je u razvoju njihovih digitalnih i preduzetničkih veština.

Zahvaljujući brzom napredovanju digitalnih tehnologija menjaju se svi aspekti savremenog života, istovremeno otvarajući veliki potencijal za razvoj žena, jer pružaju nove društvene, političke i ekonomske mogućnosti. Digitalna pismenost postaje gotovo toliko važna kao i tradicionalna pismenost. Nažalost, žene su nedovolјno zastuplјene u digitalnom svetu, a u ruralnim područjima, situacija je još teža.

Zbog toga je izuzetno važno podsticati devojke i žene da steknu digitalne veštine kako bi učestvovale u današnjem digitalnom društvu na ravnopravnoj osnovi, imale bolji pristup tržištu rada i postale deo preduzetničkih tokova i digitalne ekonomije.

U okviru aktivnosti podrške prioritetnih akcija za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Srbiji pokrenut je projekat „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“. Projekat „Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima“ odabran je za realizaciju od strane UN agencije za rodnu ravnopravnost – UN Women, po pozivu: Ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih sredina (Economic Empowerment of Rural Women CFP No. 2018-03 GEF).

Cilј projekta je da razvije nove digitalne sposobnosti, veštine i kompetencije za žene u ruralnim područjima, kako bi povećale svoja znanja o preduzetništvu i povećale svoje šanse za mogućnosti zapošlјavanja i samozapošljavanja. Na taj način istovremeno će se koristiti nove mogućnosti koje se otvaraju kroz proces digitalne transformacije u cilju podrške žena u ruralnim područjima u Srbiji, kao jedne od najneprivilegovanijih grupa u našoj zemlji.

U okviru ovog projekta 120 žena iz opština Ivanjica, Knić, Kuršumlija, Ljubovija, Paraćin i Majdanpek biće obučeno za rad na računaru i iz osnova digitalnog preduzetništva, sa cilјem njihovog osnaživanja za uklјučivanje u privredne tokove kroz zapošlјavanje i samozapošlјavanje. Projektom je obuhvaćeno i održavanje konferencije „Osnaživanje žena iz ruralnih sredina za digitalno preduzetništvo“ iz čijeg će rada proisteći zaključci i preporuke koji će biti dostavljeni zainteresovanim stranama i medijima.

Ovaj projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.