Udruženje „Jednake mogućnosti“ je organizacija osnovana sa ciljem da ženama i muškarcima, na ravnopravnoj osnovi i pod ravnopravnim uslovima, olakša pristup savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama (Info-Communication Technology – ICT). Na taj način udruženje podržava i promoviše razvoj društva i poboljšanje kvaliteta života.

Kako su istraživanja pokazala da je broj žena koje koriste ICT još uvek mali, Udruženje u ovom periodu nastoji da svojim aktivnostima taj jaz smanji, čime bi se kreirali uslovi za njihovo uključivanje u e-ekonomiju, što bi istovremeno uticalo na smanjivanje siromaštva i porodice i društva u celini. Udruženje „Jednake mogućnosti“ je registrovano u Beogradu kao nevladina i nestranačka organizacija. Svoj rad Udruženje zasniva na principu partnerstva sa kompanijama i preduzećima iz oblasti info-komunikacija.