Smernice za razvoj ženskog digitalnog preduzetništva predstavljaju jedan od rezultata projekta „Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima“. Smernice su namenjene lokalnim samoupravama, ali mogu da budu primenjene i u širim granicama.
Avgust 2019, PDF 1.4 MB
Nada Kovačević, novembar 2013, PDF 153 KB
Studenti Saobraćajnog fakulteta, 2006, PDF 460 KB
Prof. Dr Vera Marković, 2001, PDF 148 KB
Jelena Smiljanić, PDF 229 KB
Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 13. februara 2009. usvojila Nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti. Ovaj dokument je od izuzetne važnosti za dalje aktivnosti u postizanju rodne ravnopravnosti. PDF 413 KB