Jubilej 80 godina od osnivanja Antifašističkog fronta žena Jugoslavije

Jubilej 80 godina od osnivanja Antifašističkog fronta žena Jugoslavije

Antifašistički front žena Jugoslavije, kao jedinstvena organizacija žena Jugoslavije, formiran je na Prvoj zemaljskoj konferenciji održanoj u Bosanskom Petrovcu 6. decembra 1942. godine, na kojoj je učestvovalo 166 izabranih delegatkinja. AFŽ je bio važan faktor u Narodnom frontu u mobilizaciji žena u borbi za novo uređenje zemlje. Žene su dale ogroman doprinos borbi za oslobođenje Jugoslavije.

IN MEMORIAM – SVETLANA POPOV

IN MEMORIAM – SVETLANA POPOV

Sa velikom tugom objavljujemo da je 20. avgusta 2022. godine preminula naša saradnica SVETLANA POPOV, potpredsednica i jedna od osnivačica Udruženja Jednake mogućnosti. Svetlana je bila i ostala pravi istinski primer i inspiracija za sve članove i članice Udruženja, naša draga drugarica i prijateljica, saradnica i neumorna borkinja i u ličnom i poslovnom životu. Uspomena na nju protkana je kroz sve aktivnosti našeg Udruženja i ostaće i dalje u svima nama koji smo je poznavali, radili sa njom i duboko je poštovali.

Nacionalna konferencija „Poslom do ravnopravnosti“

Nacionalna konferencija „Poslom do ravnopravnosti“

Nacionalna konferencija „Poslom do ravnopravnosti“ održana je 21.6.2011. godine u Palati Srbija u Beogradu u organizaciji Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike RS. Rad konferencije se odvijao delom u plenumu, a delom u radnim grupama sa ciljem donošenja što konkretnijih preporuka za dalje delovanje relevantnih institucija na unapređenju ekonomskog položaja žena u našem društvu. Udruženje Jednake mogućnosti je vodilo radnu grupu IV „Žene u informaciono – komunikacionim tehnologijama“.

Sedela sam za mašinom, programirala sam

Sedela sam za mašinom, programirala sam

Objavljeno u listu Vreme, broj 767, 15. septembar 2005 – Iako u školama, na časovima informatike, postoji puna ravnopravnost između dečaka i devojčica, istraživanja pokazuju da mnogo više dečaka nego devojčica ima kompjuter kod kuće. Ma koliko vam ovo zvučalo srpski, podaci su iz Švedske, dakle zemlje koja se obično daje kao primer za rodnu ravnopravnost.

Otrezniti društvo od patrijarhata

Otrezniti društvo od patrijarhata

Objavljeno u listu Danas, 7. septembar 2005 – Učesnici juče održanog trećeg okruglog stola „Svetski samit o informacionom društvu i rodna ravnopravnost“ zaključili su da državna politika i strategija izgradnje informacionog društva, u skladu sa ukupnom situacijom u zemlji treba da zacrta put za uključenje u globalne procese transformacije industrijskog u informaciono društvo.

www.e-jednakost.org.yu

www.e-jednakost.org.yu

Objavljeno u časopisu Link, broj 12, septembar 2003 – Udruženje Jednake mogućnosti je organizacija osnovana sa ciljem da ženama i muškarcima, na ravnopravnoj osnovi i pod ravnopravnim uslovima, olakša pristup savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama.

Stranica 1 od 212