Nacionalna konferencija „Poslom do ravnopravnosti“ održana je 21.6.2011. godine u Palati Srbija u Beogradu u organizaciji Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike RS. Rad konferencije se odvijao delom u plenumu, a delom u radnim grupama sa ciljem donošenja što konkretnijih preporuka za dalje delovanje relevantnih institucija na unapređenju ekonomskog položaja žena u našem društvu. Udruženje Jednake mogućnosti je vodilo radnu grupu IV „Žene u informaciono – komunikacionim tehnologijama“.