Znanje, motivisanost i potreba za kontinuiranom podrškom

Znanje, motivisanost i potreba za kontinuiranom podrškom

Mnogo novih znanja i veština, ali i velika potreba za podrškom i udruživanjem – tako se u jednoj rečenici mogu sažeti iskustva žena koje su završile obuke u okviru projekta „Digitalne i preduzetničke veštine za žene iz ruralnih područja“. Na trodnevni seminar o razvoju poljoprivrede i organskoj proizvodnji, koji je u Hotelu park održan od 12. do 14. oktobra 2019, došle su sa velikom željom da i dalje napreduju.

Nova znanja o organskoj proizvodnji i digitalnom preduzetništvu

Nova znanja o organskoj proizvodnji i digitalnom preduzetništvu

Dvadeset dve žene iz ruralnih područja, koje su već završile osnovnu obuku za digitalne i preduzetničke veštine, pohađalo je trodnevna predavanja i radionice koje se bave temama: pravci razvoja poljoprivrede u svetu i kod nas, tržište poljoprivrednih proizvoda, zakonska regulativa i preduslovi za organsku proizvodnju, kao i digitalni marketing organskih proizvoda. Obuka je počela 12. i trajala do 14. oktobra, u hotelu „Park“ u Beogradu.

Regionalna konferencija u organizaciji UN Women, Skoplje, oktobar 2019.

Regionalna konferencija u organizaciji UN Women, Skoplje, oktobar 2019.

Regionalna konferencija pod nazivom „Regional exchange workshop: Empowerment of rural women through gender responsive planning and budgeting“ u organizaciji UN Women, Severna Makedonija, u okviru projekta finansiranog od strane Swiss Agency for Development i SIDA iz Švedske, održana je u Skoplju 16. oktobra 2019. Na ovoj regionalnoj konferenciji prof. dr Nataša Gospić, predsednica udruženja Jednake mogućnosti, prezentirala je projekat „Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima“.

Konferencija za medije povodom projekta „Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima“

Konferencija za medije povodom projekta „Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima“

Udruženje „Jednake mogućnosti“ Vas poziva na konferenciju za štampu i koktel povodom završetka serije obuka „Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima“ i najave konferencije „Žene iz ruralnih područja – ekonomski potencijal u usponu“. Konferencija za medije održaće se 8. maja 2019. godine u Medija centru, Terazije 3, sa početkom u 12 časova.

Stranica 1 od 512345