Etnografski institut SANU

Prof. dr Nataša Gospić, predsednica Udruženja Jednake mogućnosti, učestvovala je na naučnoj konferenciji Naučnice u društvu, održanoj od 11-13. februara 2020. u prostorijama Srpske akademije nauka i umetnosti.

Konferencija je organizovana u okviru projekta Etnografskog instituta Sanu „Položaj naučnica u društvu i na tržištu rada u Srbiji“ u okviru Programa participacije UNESCA.

Konferenciju su na otvaranju pozdravile prof. dr Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu, prof. dr Tanja Ćirković Veličković, dopisna članica SANU, Brankica Janković, poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti i dr Miroslava Lukić Krstanović, koordinatorka projekta.

Rad konferencije se odvijao kroz više sesija. Sesijom Naučne discipline i rodna ravnopravnost (1) predsedavala je prof. dr Nataša Gospić. Na konferenciji je izloženo 47 radova istaknutih naučnica iz različitih disciplina.