Jubilej 80 godina od osnivanja Antifašističkog fronta žena Jugoslavije

Jubilej 80 godina od osnivanja Antifašističkog fronta žena Jugoslavije

Antifašistički front žena Jugoslavije, kao jedinstvena organizacija žena Jugoslavije, formiran je na Prvoj zemaljskoj konferenciji održanoj u Bosanskom Petrovcu 6. decembra 1942. godine, na kojoj je učestvovalo 166 izabranih delegatkinja. AFŽ je bio važan faktor u Narodnom frontu u mobilizaciji žena u borbi za novo uređenje zemlje. Žene su dale ogroman doprinos borbi za oslobođenje Jugoslavije.

IN MEMORIAM – SVETLANA POPOV

IN MEMORIAM – SVETLANA POPOV

Sa velikom tugom objavljujemo da je 20. avgusta 2022. godine preminula naša saradnica SVETLANA POPOV, potpredsednica i jedna od osnivačica Udruženja Jednake mogućnosti. Svetlana je bila i ostala pravi istinski primer i inspiracija za sve članove i članice Udruženja, naša draga drugarica i prijateljica, saradnica i neumorna borkinja i u ličnom i poslovnom životu. Uspomena na nju protkana je kroz sve aktivnosti našeg Udruženja i ostaće i dalje u svima nama koji smo je poznavali, radili sa njom i duboko je poštovali.

Znanje, motivisanost i potreba za kontinuiranom podrškom

Znanje, motivisanost i potreba za kontinuiranom podrškom

Mnogo novih znanja i veština, ali i velika potreba za podrškom i udruživanjem – tako se u jednoj rečenici mogu sažeti iskustva žena koje su završile obuke u okviru projekta „Digitalne i preduzetničke veštine za žene iz ruralnih područja“. Na trodnevni seminar o razvoju poljoprivrede i organskoj proizvodnji, koji je u Hotelu park održan od 12. do 14. oktobra 2019, došle su sa velikom željom da i dalje napreduju.

Nova znanja o organskoj proizvodnji i digitalnom preduzetništvu

Nova znanja o organskoj proizvodnji i digitalnom preduzetništvu

Dvadeset dve žene iz ruralnih područja, koje su već završile osnovnu obuku za digitalne i preduzetničke veštine, pohađalo je trodnevna predavanja i radionice koje se bave temama: pravci razvoja poljoprivrede u svetu i kod nas, tržište poljoprivrednih proizvoda, zakonska regulativa i preduslovi za organsku proizvodnju, kao i digitalni marketing organskih proizvoda. Obuka je počela 12. i trajala do 14. oktobra, u hotelu „Park“ u Beogradu.

Regionalna konferencija u organizaciji UN Women, Skoplje, oktobar 2019.

Regionalna konferencija u organizaciji UN Women, Skoplje, oktobar 2019.

Regionalna konferencija pod nazivom „Regional exchange workshop: Empowerment of rural women through gender responsive planning and budgeting“ u organizaciji UN Women, Severna Makedonija, u okviru projekta finansiranog od strane Swiss Agency for Development i SIDA iz Švedske, održana je u Skoplju 16. oktobra 2019. Na ovoj regionalnoj konferenciji prof. dr Nataša Gospić, predsednica udruženja Jednake mogućnosti, prezentirala je projekat „Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima“.

Stranica 1 od 912345...Poslednja »