Sa velikom tugom objavljujemo da je 20. avgusta 2022. godine preminula naša saradnica SVETLANA POPOV, potpredsednica i jedna od osnivačica Udruženja Jednake mogućnosti. Dok se hrabro borila sa teškom bolešću i dalje je neumorno davala svoj veliki doprinos u radu Udruženja.

Svetlana Popov je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i obavljala niz rukovodećih funkcija u računarskim centrima NIS-a i Geneksa, bila izvršna direktorka Adriatic Consulting grupe i šefica kabineta predsednika Narodne Skupštine Srbije. Neprestano je ulagala velike napore u cilju podizanja svesti o neophodnosti unapređivanja položaja žena i sprovođenja politike, kao i implementacije, ravnopravnosti polova na domaćem i međunarodnom nivou.

U Udruženju Jednake mogućnosti Svetlanina neiscrpna energija i vedar duh, uvek praćen osmehom i motom „Dela, a ne reči“, motivisali su sve nas da zajedno prihvatamo izazove i ostvarujemo i najteže ciljeve u našem radu. Njeno iskustvo u vođenju i koordinaciji različitih aktivnosti rezultovalo je uspešnom sprovođenju više projekata, od kojih se posebno ističe Osnivanje pet ženskih e-klubova na selu, prvom takve vrste u Srbiji. Zatim slede brojni projekti kao što su Smernice, kontrolne liste i materijal za obuku za donosioce odluka političkih partija, sindikata i poslodavaca, studije Istraživanje o ulozi znanja iz oblasti IKT i položaja žena na tržištu rada i Uporedna studija o relevantnoj praksi u rodnoj ravnopravnosti u poslovanju kao i projekat Digital and Entrepreneurial Skills for Women in Rural Areas – DESWRA pod koordinacijom organizacije UN WOMEN. Svoju energiju usmeravala je i na organizaciju niza okruglih stolova kao što su Učešće žena u nauci i tehnologiji: izazovi, mogućnosti i put napred, Od devojaka do naučnica – put i prepreke, Žene eksperti u Srbiji i svetu, Osnivanje IKT centra za obuku, Žene se vraćaju na tržište rada – program obuke za nezaposlene žene, Smernice, kontrolne liste i primeri najbolje prakse u oblasti rodne ravnopravnosti u informacionom društvu i dr.

Svetlana je bila i ostala pravi istinski primer i inspiracija za sve članove i članice Udruženja, naša draga drugarica i prijateljica, saradnica i neumorna borkinja i u ličnom i poslovnom životu. Uspomena na nju protkana je kroz sve aktivnosti našeg Udruženja i ostaće i dalje u svima nama koji smo je poznavali, radili sa njom i duboko je poštovali.