Udruženje „Jednake mogućnosti“, u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, i uz podršku Ericsson d.o.o Beograd i Saobraćajnog fakulteta, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, održalo je 6. aprila 2006. Panel diskusiju pod nazivom „Ravnopravno u informaciono društvo – smernice, kontrolne liste i primeri najbolje prakse rodne ravnopravnosti“ . Na panelu je učestvovalo više od 60 učesnica i učesnika iz civilnog, vladinog i privrednog sektora.

Panel je otvorila Nataša Gospić, predsednica Udruženja, uz naglašavanje da ukoliko želi da se priključi svetskoj informacionoj zajednici, Srbija mora ne samo da usvoji i primeni strategiju razvoja Informacionog društva, već i da omogući da svi građani imaju jednake mogućnosti za pristup info-komunikacionim tehnologijama.

Dragana Petrović, potpredsednik Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije pohvalno se izrazila o radu Udruženja i predstavljenom dokumentu. Istakla je da su info-komunikacione tehnologije idealan domen za ostvarivanje ravnopravnih mogućnosti i da će Savet taj aspekt uključiti u sve oblasti svog rada.

Skup je pozdravio dekan Saobraćajnog fakulteta Prof dr Momčilo Miljuš. On je predstavio oblasti rada fakulteta i njegovo usmeravanje ka stavranju kadrova za novo Informaciono društvo.

G. Bo Andersson, predsednik firme Ericsson d.o.o. Beograd je u svom izlaganju govorio o novim tehnologijama u mobilnim komunikacijama sa osvrtom na aplikacije u e-zdravstvu.

Sarita Matijević, iz Fonda za otvoreno društvo, obrazložila je važnost projekta za čitavo društvo i posebno istakla pozitivnu ulogu članica „Jednakih mogućnosti“ u procesu izrade Strategije za razvoj informacionog društva.

Prezentaciju dokumenta „Ravnopravno u informaciono društvo – smernice, kontrolne liste i primeri najbolje prakse rodne ravnopravnosti“ započela je Nataša Gospić ističući da su Smernice i Zbornik kreirani u nameri da se u toku primene Strategija razvoja informacionog društva, u svim fazama, uvaži aspekt rodne ravnopravnosti. Tako će svim građanima biti pružena šansa da doprinesu ulasku Srbije u novu, informacionu eru, a društvo bi na najbolji način iskoristilo sve intelektualne i kreativne resurse. Ona je prezentirala i deo dokumenta koji se odnosi na primenu principa rodne ravnopravnosti u procesu stvaranja institucionalnog okvira informacionog društva u Srbiji, kao i u izgradnji nacionalne informacione infrastrukture.

Milica Turnić i Jasmina Murić su prezentirale smernice i kontrolne liste za e-upravu.

Svetlana Popov je dala pregled smernica, kontrolnih lista i primera dobre prakse za e-obrazovanje.

Smernice i kontrolne liste za e-zdravstvo izložila je Marija Antić u odsustvu Divne Vučković.

Radmila Simić je predstavila mogućnosti koje pružaju e-poslovanje i e-bankarstvo posebno za žene.

Nada Kovačević je predstavila Zbornik za medije i širu javnost ističući njegov značaj u edukaciji u procesu izgradnje informacionog društva.

Učesnice i učesnici panela su nakon toga radili u radnim grupama razmatrajući pojedine dokumente. Konstruktivne primedbe date na ovim radionicama koristiće se za unapređenje dokumenta. Ovaj obimni, i čak pionirski posao koji su članice „Jednakih mogućnosti“ obavile, ocenjen je u toku panel rasprave kao vrlo uspešan i inspirativan. O tome svedoči i evaluacija koja je dobijena iz odgovora učesnica/ka sa panela.

Studenti Saobraćajnog fakulteta, 2006, PDF 460 KB