2001. godine Savezni ministar za saobraćaj i telekomunikacije Boris Tadić formirao je Radni tim za pitanja ravnopravnosti polova u telekomunikacijama, u sastavu:

 • Dr Gospić Nataša, Telekom Crne Gore
 • Nenad Stanković, Savezno ministarstvo za saobraćaj i telekomunikacije
 • Dragana Radović, Savezno ministarstvo za saobraćaj i telekomunikacije
 • Svetlana Popov
 • Prof Dr Đorđe Paunović, ETF, Beograd
 • Prof Dr Branimir Reljin, ETF, Beograd
 • Prof Dr Ljiljana Milić, ETF, Beograd
 • Prof Dr Vera Marković, ETF, Niš
 • Dr Vladanka Aćimović-Raspopović, Saobraćajni fakultet Beograd
 • Milivoje Žunić, JP PTT Srbija
 • Divna Vučković, Ericsson
 • Slavica Đuranović, Pošta Crne Gore
 • Radmila Simić, Mobtel
 • Dr Irini Reljin, Viša PTT škola
 • Mr Mirjana Arsekić, ZJPTT
 • Ljiljana Janković, VF TEL
Program rada

Radni tim će organizovati svoje delovanje kroz rad u sledeće tri oblasti:

 1. Žene u telekomunikacijama
  • Izrada smernica za uključivanje gender politike u politiku telekomunikacija
  • Stalno praćenje učešća žena u razvoju telekomunikacija
  • Gender statistika na fakultetima
  • Uključivanje u rad ITU timova i korišćenje rezultata
 2. Telekomunikacije kao podrška u unapređenju preduzetništva
  • Formiranje ISP sa sadržajem orijentisanim za potrebe ženske populacije
  • Obuka u korišćenju ICT servisa
 3. Telekomunikacije u službi zdravlja i edukacije
  • Izrada projektnog zadatka za telecentre sa realizacijom servisa telemedicine i teleedukacije

Iz ovog radnog tima formirano je udruženje Jednake mogućnosti.
Sledeći sastanak Radnog tima će se održati za vreme održavanja TELSIKS-a.

Objavljeno 2. septembra 2001.