Okrugli stolovi pod zajedničkim nazivom „Učešće žena u nauci i tehnologiji: izazovi, mogućnosti i put napred“ održani su 26. septembra 2012. godine u organizaciji udruženja „Jednake mogućnosti“, uz podršku Centra za promociju nauke i Instituta Mihajlo Pupin, a u okviru Sajma robotike. Cilj okruglih stolova je bio da se otvori diskusija o učešću žena u nauci i tehnologiji i da se poveća zainteresovanost srednjoškolki za izbor naučnih i tehničkih zanimanja.

Razvoj kadrova i popularizacija naučnih i tehničkih zanimanja predstavlja važno pitanje i u Evropi i u Srbiji radi osiguranja budućeg prosperiteta i razvoja. Žene u Srbiji čine 52% stanovništva i njihov potencijal je ogroman resurs. Obaveštene, motivisane i osnažene da se aktivno razvijaju i iskoriste prednosti ovakvog izbora, žene mogu preskočiti mnoge rodne i ekonomske jazove i uključiti se u novu e-ekonomiju i društvo znanja. Svaki napredak u ovom polju je od neprocenjive koristi za celo društvo.

Prvi okrugli sto: Žene ekspertkinje u Srbiji (Inspirativni primeri kao uzori za buduće stručnjakinje / naučnice) osvetlio je izazove i prednosti izbora naučnih i tehničkih zanimanja kroz lične priče odabranih žena / stručnjakinja koje su probile postojeće rodne barijere i uspele u prostoru koji pretežno pripada muškom polu, sa ciljem da se prikažu prednosti i mogućnosti koje se ovakvim izborom pružaju za profesionalni razvoj i put ka mestima odlučivanja.

Drugi okrugli sto: Od devojčice do naučnice – put i prepreke (Kako motivisati devojčice za izbor tehničkih zanimanja) je otvorio diskusiju o učešću žena u nauci i tehnologiji, njihovoj zastupljenosti i u studiranju i u nastavnom kadru i rukovodećim strukturama u okviru Univerziteta, naučnim ustanovama i privredi i predložio plan aktivnosti u cilju unapređivanja postojećeg stanja.

Prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija, MSc Ana Pajić
Prof. dr Jelica Protić