14. juna 2012. godine, u prijatnom ambijentu i dobrom raspoloženju u restoranu Panta rei na obali Dunava, obeležili smo 10 godina od osnivanja i aktivnog rada Udruženja Jednake mogućnosti.

Pre 10 godina, u junu 2002. godine, osnovali smo nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje „Jednake mogućnosti“. Misija nam je da podržavamo i unapređujemo ravnopravno učešće žena i muškaraca u novo dolazećem Informacionom društvu, kroz rad i korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT).

Niz projekata koje smo uspešno realizovale u ovom periodu bio je usmeren na promociju korišćenja i savladavanja veština za rad sa modernim informaciono komunikacionim tehnologijama – IKT.

Istraživanja pokazuju da je broj žena koje koriste IKT još uvek veoma mali. Nastojimo da svojim aktivnostima doprinesemo smanjivanju tog jaza, čime se kreiraju uslovi za lakše uključivanje žena u e-ekonomiju, što istovremeno utiče na smanjivanje siromaštva i porodice i društva u celini.

Zato je naš fokus bio i ostao na ženama.