III Okrugli sto „Učešće žena u nauci i tehnologiji: izazovi, mogućnosti i put napred – Uloga medija“ održan je 6. decembra 2012. godine u 10.30h u Poslovnom centru Ušće u Beogradu, u organizaciji udruženja „Jednake mogućnosti“, uz podršku Centra za promociju nauke i Instituta Mihajlo Pupin.

Ideja ovog projekta je otvaranje diskusije o učešću žena u nauci i tehnologiji sa ciljem davanja doprinosa motivaciji srednjoškolki za kasniji izbor tehničkih zanimanja. Eliminacija predrasuda koje sputavaju devojke da se profesionalno usavršavaju u tim oblastima, otvoriće im nove puteve, što će kao rezultat imati i njihovo buduće uključivanje i napredovanje ka pozicijama odlučivanja.

Za ostvarenje tih ciljeva neophodno je da se poveća vidljivost žena naučnica u medijima i da se proširi fokus kroz koji mediji izveštavaju o temama iz ove oblasti. Šta je „kamenje spoticanja“ na tom putu i kako ga ukloniti definisano je kroz razgovor naučnica i novinara, uz poseban osvrt na korist koju celokupno društvo ima od osvetljavanja ovakvih, trenutno potpuno zapostavljenih tema.

Nada Kovačević, novinarka