Udruženje „Jednake mogućnosti“ je realizovalo projekat Učešće žena u nauci i tehnologiji: izazovi, mogućnosti i put napred, uz podršku Centra za promociju nauke i Instituta Mihajlo Pupin. Ideja projekta je otvaranje diskusije o učešću žena u nauci i tehnologiji sa ciljem davanja doprinosa motivaciji srednjoškolki za kasniji izbor tehničkih zanimanja.

Osvetljavanjem izazova i prednosti takvog izbora i prikazivanjem priča odabranih žena/stručnjakinja koje su probile postojeće rodne barijere i uspele u prostoru koji pretežno pripada muškom polu, stimulisane su i promovisane sve aktivnosti koje pospešuju odluke devojaka da polje njihove kreativnosti i rada bude u IKT, ili nekoj drugoj naučno-tehničkoj oblasti. Eliminacija predrasuda koje sputavaju devojke da se profesionalno usavršavaju u tim oblastima, otvoriće im nove puteve, što će kao rezultat imati i njihovo buduće uključivanje i napredovanje ka pozicijama odlučivanja.