Ženska vlada

Namera ovog projekta je da pokaže da postoji impresivna baza profesionalnog znanja, menadžerskih kapaciteta i visokih kulturnih standarda u ženskom delu srpske populacije. Baza će biti izvor podataka o ženama kandidatkinjama za pozicije koje odgovaraju njihovoj stručnosti i izvor mogućnosti za veću participaciju žena u političkom, socijalnom i ekonomskom životu Srbije. Realizaciju Baze podataka uradila su Udruženja „Ženska Vlada“ i „Jednake mogućnosti“ u 2008. godini, projekat je finansiran iz sredstava NIP.