U cilju predstavljanja i promovisanja ideje rodne ravnopravnosti u Srbiji razvijen je prvi online kurs na našem jeziku. Online kurs je finansijski podržala Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) u 2008. godini, u nameri da pomogne nevladinim organizacijama i udruženjima građana, donosiocima odluka na svim nivoima, zaposlenima u medijima, studentkinjama i studentima, kao i drugim zainteresovanim pojedincima i pojedinkama da saznaju više o pitanjima rodne ravnopravnosti i da izgrade kapacitete svojih organizacija i institucija da integrišu rodna pitanja u svakodnevni rad. Kurs su zajednički osmislile i sadržajem popunile dr Nataša Gospić, Milica Minić, Biljana Maletin i Zorana Šijački, tehnički uobličio tim udruženja Jednake mogućnosti, Andriana Mitrović, Bojan Bakmaz, Slobodan Mitrović, Jelena Vučković, tekstove je prevela Marina Ileš.