Centar za demokratiju

Udruženje Jednake mogućnosti je u saradnji sa nevladinom organizacijom Fond Centar za demokratiju realizovalo projekat „Povratak žena na tržište rada“ u okviru „Programa podrške zapošljavanju – Korak do posla“, koji je finansirala Evropska unija. Projekat je trajao od maja 2006. do marta 2007. godine, a cilj mu je bio da doprinese mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja žena, osnažujući ih novim znanjima i veštinama potrebnim za aktivan pristup traženju posla i za osnivanje sopstvenog biznisa u sektoru turizma ili sektoru za pružanje socijalnih usluga.