Udruženje „Jednake mogućnosti“ u okviru projekta obuke ICT trenera organizovalo je modul pod nazivom „Uvod u upotrebu računara“, sa ciljem osnovnog informatičkog opismenjavanja različitih ciljnih grupa. Projekat je finansiran od strane privatnog IKT sektora. Ovaj projekat se plasirao u šest svetskih finalista na međunarodnom konkursu za „Gender & ICT“ nagradu, organizovanom od strane Global Knowledge Partnership (GKP) u okviru WSIS 2003.

Ukupni ciljevi projekta su:

  • Informatičko opismenjavanje
  • Sticanje osnove za stručno usavršavanje
  • Dostup brojnim informacijama iz struke i njihova primena u nastavnom programu
  • Mogućnost saradnje sa kolegama u drugim mestima
  • Mogućnost kontakta sa resornim ministarstvom
  • Ostvarivanje ljudskih prava kroz mogućnost pristupa informacijama
  • Poboljšanje ukupnog standarda društva

Prvi modul ovog projekta organizovan je u saradnji sa Ministarstvom prosvete i sporta Republike Srbije i počeo je 11. avgusta 2003, trajao je pet dana, a namenjen je učiteljicama i učiteljima iz osnovnih škola širom Srbije. Oni su imali priliku da steknu osnovna znanja iz programa MS Windows, MS Office, kao i elementarne veštine u korišćenju Interneta. U 2003. godini je organizovana obuka 10 grupa prosvetnih radnika. Grupe su imale po 16 polaznika, a do kraja oktobra obuku je završilo oko 150 polaznika.

Prosveta je strateški važan resor svakog društva. Nastavni kadar predstavlja potencijalno najveću grupu budućih trenera koji svojim učenicima (i lokalnom stanovništvu) mogu dalje prenositi informatička znanja. Zato je ICT centar za obuku trenera prevashodno zamišljen kao trening budućih trenera, čija je uloga dalje širenje informatičkih znanja i njihova primena u nastavnom programu.

Ovom projektu, od višestrukog društvenog značaja, pridružila se i Viša elektrotehnička škola iz Beograda i Viša PTT škola iz Beograda koje su ustupile svoje predavače, opremu i prostor. Projekat su podržali donacijama Telekom Srbija, Ericsson, MOBTEL, Telegroup, Teri engineering, Eunet, ZJPTT.

Postati deo novog društva i ekonomije bazirane na znanju pre svega zahteva informatičku pismenost, odnosno mogućnost pristupa računarima i odgovarajućoj komunikacionoj mreži. Program ICT obuke treba da bude doprinos akcionom planu države u procesu ulaska u Informaciono društvo. Ova godina je obeležena u celom svetu pripremama i održavanjem Svetskog samita o informacionom društvu (Ženeva, decembar 2003. i Tunis 2005.). Pripremu Samita su UN dodelile Međunarodnoj uniji telekomunikacija, u okviru koje deluje Radna grupa za pitanje ravnopravnosti polova. Udruženje „Jednake mogućnosti“ aktivno sarađuje sa ovom radnom grupom, koja je u svoj plan aktivnosti uvrstila i program Udruženja „Jednake mogućnosti“. Posebna pažnja se polaže ravnopravnom uključivanju žena i muškaraca u programe informatičkog opismenjavanja, istim mogućnostima njihovog pristupa informacijama i balansiranoj zastupljenosti oba pola u donošenju strateških odluka i planova o razvoju Informacionog društva.

Praćenje aktivnosti trenera u njihovom daljem radu i primeni principa rodne ravnopravnosti:

  • Usmeno anketiranje trenera
  • Stvaranje mreže između trenera
  • Stalno informisanje trenera o novim alatima za unapređenje procesa treninga
Grupe Datum obuke Mesto održavanja Broj polaznika Broj škola koje nemaju računar
Prosveta (OŠ) 11.8. – 15.8.2003 VETS 14 7
Prosveta (OŠ) 18.8. – 22.8.2003 VTPTTS 15 9
Prosveta (OŠ) 25.8. – 30.8.2003 VETS 16 2
Prosveta (OŠ) 25.8. – 30.8.2003 VTPTTS 16 5
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine 8.9. – 12.9.2003 ICT Centar 11
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine 15.9. – 19.9.2003 ICT Centar 12
Prosveta (OŠ) 1.10. – 5.10.2003 ICT Centar 15 8
Prosveta (OŠ) 8.10. – 12.10.2003 ICT Centar 14 7
Prosveta (OŠ) 22.10. – 26.10.2003 ICT Centar 16 9