Jedna od akcija Udruženja bila je donacija računara isturenom odeljenju osnovne škole „Sutjeska“ na Kopaoniku. Ova škola ima samo četiri niža razreda, sa 18 đaka, a nastava se odvija „u kombinaciji“, što znači da prvi i treći razred imaju zajedničke časove, a takođe drugi i četvrti u sledećoj smeni. Dve učiteljice sprovode kompletnu nastavu. U Martu 2002, za vreme ICT Simpozijuma YU INFO 2002, kompanija Ericsson je u saradnji sa Udruženjem poklonila računar i multimedijalne materijale za nastavu. Bilo je to prvo iskustvo za male đake i za njihove učiteljice u korišćenju računara. Učiteljica Violeta je redovno obaveštavala o njihovom napredovanju i izrazila veliku sreću i zadovoljstvo pozitivnom promenom koju je računar uneo u njihov način rada u školi, pa čak i u svakodnevni život.

Mali đaci na Kopaoniku
Mali đaci na Kopaoniku

Upotreba računara je omogućila unapređenje nastave, bilo je lakše, lepše i zanimljivije učiti slova uz pomoć animiranog bukvara u kome je slovo A pričalo i pevalo: „Ja sam slovo A…“.

Marta 2003., odnosno godinu dana kasnije, Udruženje i Ericsson su ponovo posetili ovu školu, kao poklon doneli štampač i time omogućili da se i slike nacrtane u programima za crtanje nađu na zidovima njihove učionice, a štampani kontrolni zadaci olakšaju nastavu u kombinovanom odeljenju.

Đački parlament gimnazije iz Užica dobija računar
Đački parlament gimnazije iz Užica dobija računar

Sledeći korak u kome Udruženje traži partnere je e-Centar za obuku žena u korišćenju ICT tehnologija. e-Centar će organizovati ICT obuku žena različitih profila (učiteljice i zdravstveni radnici iz ruralnih područja kao i žena koje su izgubile posao).