Na Simpozijumu o računarskim naukama i informacionim tehnologijama – YU Info 2002, koji je organizovan 11-15. marta 2002. na Kopaoniku, kompanija Ericsson d.o.o. je imala zapažen nastup. Pored brojnih izloženih radova iz oblasti računarskih mreža i telekomunikacija, Ericsson je, u saradnji sa organizatorima Simpozijuma priredio koktel pod nazivom „Veče sa kompanijom Ericsson“. Odziv brojnih posetilaca i učesnika ovog prestižnog domaćeg skupa je bio impozantan.

Sledeća veoma zapažena aktivnost Ericsson-a je bila u okviru veoma posećene sesije YU Gender pod nazivom „Ravnopravni pristup info-komunikacionim tehnologijama“ . Sesiju je vodila g-dja Nataša Gospić, predsedavajuća Nacionalnog tima za pitanja ravnopravnosti polova u oblasti telekomunikacija i u svom uvodnom izlaganju upoznala prisutne sa ciljevima YU Gender-a. Zatim je g-dja Divna Vučković, tehnički direktor Ericsson Beograd izložila EEEA – European Ericsson Equal Opportunities Award inicijativu. Nakon toga su predstavljeni projekti Radnog tima „Info-komunikacija za škole“ , koji podrazumeva donaciju kompjuterske opreme školama u ruralnim oblastima, pokrenutog i podržanog od strane kompanije Ericsson (Ericsson je do sada poklonio 4 računara: 1 računar školi u Trbušanima, 2 računara – đačkom parlamentu u srednjoj školi u Užicu, 1 računar osnovnoj školi na Kopaoniku) i web strana na Ericsson-ovom Internet sajtu.

Od strane inicijatora projekta gospođe Divne Vučković i Kristine Janković uz saradnju Prof. dr. Miodraga Ivkovića – Predsednika Organizacionog odbora YU Info 2002 i pomoćnika ministra za nauku i razvoj, predat je računar učiteljici isturenog odeljenja na Kopaoniku osnovne škole „Sutjeska“ iz Raške. Eunet, ISP je istoj školi poklonio 30 sati besplatnog korišćenja Interneta.

Na kraju dnevnog reda, dat je predlog da ovaj sastanak preraste u Osnivačku skupštinu organizacije za „Omogućavanje ravnopravnog pristupa Info-komunikacionim tehnologijama (ICT)“ , koji je naišao na veoma pozitivan prijem i podršku svih prisutnih, i nakon čega je usvojeno sledeće:

  • Predsedavajući Osnivačke skupštine: Nataša Gospić (Telekom)
  • Zapisničar: Kristina Janković (Ericsson d.o.o.).

Na predlog predsedavajućeg, izglasani su sledeći članovi Upravnog odbora organizacije:
Nataša Gospić, predsednik, Radmila Simić (Mobtel), Divna Vučković (Ericsson d.o.o.), Jelica Protić (PC Press), prof. Branimir Reljin (ETF), prof. Vera Marković (Elektronski fakultet Niš), Spomenka Ristić (Telekom Srbija), Prof. Dr Bratislav Milovanović (Elektronski fakultet Niš), Svetlana Popov (Savezna skupština) i Dragica Ivković.

Inicijativu za formiranje Udruženja-organizacije podržali su i:

  • prof. dr. Miodrag Ivković – Predsednik Upravnog odbora YU Info 2002
  • Darko Dunjić – Marketing Manager firme Eunet
  • Dubravka Đurić – Urednik časopisa Jisa Info

Nakon diskusije doneta je odluka o osnivanju organizacije za „Omogućavanje ravnopravnog korišćenja ICT“, kojom je Upravni odbor zadužen da pripremi Statut organizacije i potrebna dokumenta za registrovanje u Saveznom ministarstvu pravde.