Kompaniji Ericsson Jugoslavija je dodeljena nagrada za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti među polovima – Ericsson European Equal Opportunity Award 2001.

Ericsson Jugoslavija je osvojio visoku nagradu za Rodnu Ravnopravnost polova: Ericsson European Equal Opportunity Award 2001 (EEEA), zahvaljujući proaktivnim naporima da svoju kompaniju učini radnim okruženjem u kome je pozitivna atmosfera ravnopravnosti među polovima krunisana izuzetnim poslovnim rezultatima. Ericsson Jugoslavija sprovodi strategiju ravnopravnosti među polovima na svim nivoima, a rezultati se mogu jasno videti iz postojeće statistike: 42% od ukupnog broja zaposlenih su žene, od čega je 46% žena na rukovodećim položajima.

Dodela EEEA nagrade Dodela EEEA nagrade
Ericsson Jugoslavija je i veoma aktivno i uspešno promovisao ideju ravnopravnosti među polovima i van kompanije: na Univerzitetu, političkoj sceni, kao i na raznim domaćim i stranim Simpozijumima i Kongresima. Povodom osvajanja ove prestižne nagrade, tehnički direktor Ericsson Jugoslavija g-đa Divna Vučković izjavila je za časopis Kontakt: „Mi se zaista trudimo da prepoznamo i ugradimo principe ravnopravnosti među polovima u okviru naše kompanije. To se ne dešava samo na nivou Ericssona, već postaje trend u celom svetu. Veoma smo srećni i ponosni zbog toga što je ova inicijativa prepoznata.“