Povodom odlikovanja kompanije Ericsson Jugoslavija Ericsson-ovom evropskom nagradom za ravnopravne mogućnosti u 2001. godini ili skraćeno EEEA (ERICSSON EUROPEAN EQUAL OPPORTUNITY AWARD), u petak 7. juna 2002. u svečanoj dvorani Savezne skupštine održana je ceremonija na kojoj je prisustvovao impozantan broj gostiju: cenjeni članovi Savezne i Republičke vlade, kupci, Ambasador Švedske, predstavnici Univerziteta u Beogradu, brojni partneri i prijatelji kompanije Ericsson, kao i najviše rukovodstvo EYU i zaposleni. Ceremoniji je prisustvovao i nagradu lično uručio g-din Kurt Hellstrom, Predsednik i glavni izvršni direktor korporacije Ericsson. Nagradu je primila g-đa Divna Vučković, tehnički direktor Ericsson Jugoslavija i inicijator prijavljivanja za EEEA nagradu.

Dodela EEEA nagrade Dodela EEEA nagrade
Svrha ove nagrade je da motiviše sve Ericsson kompanije da odbace bilo kakvu diskriminaciju među polovima i da obezbede jednake mogućnosti za sve zaposlene. G-din Hellstrom je objasnio kriterijume za dodelu nagrade:

  • kompanija je obezbedila ravnopravne uslove i za žene i za muškarce (žene čine 42% ukupnog personala, dok odgovarajući odnos žena koje su zaposlene na nivou menadžera iznosi 46%)
  • kompanija je ostvarila odlične poslovne rezultate
  • Ericsson Jugoslavija je veoma aktivno i uspešno promovisao ideju ravnopravnosti među polovima i van kompanije: na Univerzitetu, političkoj sceni, kao i na raznim domaćim i stranim Simpozijumima i Kongresima.

Pored toga, kompanija je veoma aktivna u društvenom životu ove zemlje što prvenstveno podrazumeva brojne donacije i humanitarne akcije, od kojih je poslednja i najznačajnija Pomoć za Dečju kliniku u Tiršovoj.

Tokom boravka delegacije iz Švedske u Beogradu, Predsednik Vlade Republike Srbije dr Zoran Đinđić primio je g-dina Kurta Hellstroma na sastanak na kojem je diskutovano o značaju unapređenja telekomunikacija za razvoj čitave zemlje i o primeni najmodernijih servisa koje one pružaju za unapređenje poslovanja, stvaranje novih radnih mesta, kao i o njihovoj primeni na univerzitetima. Na sastanku kome je prisustvovala i ministar za saobraćaj i telekomunikacije u Vladi Srbije – Marija Rašeta-Vukosavljević, dogovoreno je da se oformi radna grupa koja će pripremiti odgovarajuće projekte i predložiti način njihove primene.