Ženska vladaForum za društveni aktivizam

Ženska vlada, čija je misija promocija stručnog potencijala žena u Srbiji, a pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Beogradu, pokrenula je seriju foruma koji su organizovani u gradovima Srbije. Osnovna ideja i cilj ovog projekta je da okupi i motiviše što veći broj žena sa ciljem poboljšanja položaja žena i kvaliteta življenja u našoj sredini.

28. januara 2016. u novosadskom hotelu Masters održan je prvi Forum za društveni aktivizam. Tema ovog Foruma bila je „Ženska inicijativa za povezivanje, razmenu i afirmaciju društveno odgovornog delovanja“. U okviru dva panela, seniorskom i juniorskom koji predstavljaju spoj iskustva i novih nada, diskusije su vođene o širokom dijapazonu ženskog aktivizma, od organske poljoprivrede do javnih politika i joge.

Drugi po redu, Forum za društveni aktivizam je održan u Kragujevcu, u sredu 11. maja 2016. u 14h, u svečanoj sali hotela Kragujevac, sa temom „Ženska inicijativa za povezivanje, razmenu i afirmaciju društveno odgovornog delovanja“.

Ženska vlada Vas sa velikim zadovoljstvom poziva na nastavak serije foruma. Treći po redu, Forum za društveni aktivizam će biti održan u Nišu, u petak 13. maja 2016. u 14h, u svečanoj sali hotela Regent. Tema foruma je: Ženska inicijativa za povezivanje, razmenu i afirmaciju društveno odgovornog delovanja. Učesnice foruma, pored Vas, biće renomirane predstavnice nauke, privrednog i javnog života u Srbiji.