Izveštaj sa sastanka radne grupe za pitanja ravnopravnosti polova
TELFOR, Centar „Sava“ 21.11.2001.

Sastanku je prisustvovalo oko 45 koleginica i kolega.

1. Nataša Gospić je sve informisala o dosadašnjem radu: inicijativi za formiranje ove Radne grupe (članove je imenovao Savezni minstar za saobraćaj i telekomunikacije), Panelu „Žene i telekomunikacije“ održanom u maju na ETF-u u Beogradu i sastanku koji je održan u Nišu tokom konferencije TELSIKS (o svim prethodnim aktivnostima postoje izveštaji).

2. Divna Vučković i Nataša Gospić su pripremile prezentaciju i dale pregled dešavanja vezanih za TFGI ITU-a i izvestile o planiranim aktivnostima Unije.

3. Nataša Gospić je ukratko izložila Smernice (prevod je podeljen svim učesnicima).

4. Diskusija je bila veoma živa i bilo je puno dobrih predloga o budućim aktivnostima:

  • da se načini spisak žena koje su na različitim pozicijama (rukovodećim) u telekomunikacijama,
  • da se omogući prekvalifikacija žena iz TELEKOM-a, ukoliko bude potrebe, da se sve one osposobe za rad na računaru,
  • da se kao aktivnost Radne grupe osmisli program obuke ljudi koji rade u zdravstvu i posebni programi za učitelje (iz manjih sredina pre svega) koji će zatim obučavati decu,
  • da se neki od Internet provajdera uključi u rad i da se osmisli web sajt,
  • da se uspostavi kontakt i ponudi pomoć organizaciji za pomoć SOS,
  • da se razmotre problemi seksualnog uznemiravanja,
  • da se konkretizuju akcije za pomoć ženama profesionalcima – da li su sve žene spremne na žrtve zbog karijere na koje ih primorava društveno okruženje,
  • da se ovaj rad na neki način profesionalizuje jer svaka volonterska stvar propadne kada splasne početni entuzijazam.

Sledeći sastanak će se održati na Saobraćajnom fakultetu tokom XIX Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju 11. decembra 2001. godine.