Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima

Realizacija projekta
„Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima“

Hotel Park, Beograd, 12-14. oktobar 2019.

Dvadeset dve žene iz ruralnih područja, koje su već završile osnovnu obuku za digitalne i preduzetničke veštine, pohađalo je trodnevna predavanja i radionice koje se bave temama: pravci razvoja poljoprivrede u svetu i kod nas, tržište poljoprivrednih proizvoda, zakonska regulativa i preduslovi za organsku proizvodnju, kao i digitalni marketing organskih proizvoda. Obuka koja je počela 12. i trajala do 14. oktobra, u hotelu „Park“ u Beogradu, u okviru DESWRA projekta, pod pokroviteljstvom organizacije UN Women, obuhvata i usavršavanje veština kao što su kreiranje biznis plana, PowerPoint prezentacije, razvoj poslovnog modela i analiziranje tržišta.

Atmosfera je sve vreme obuke bila odlična, polaznice su bile vrlo zainteresovane i ne samo da su učestvovale u predloženim raspravama, već i same otvarale nove teme. Kako su već prošle osnovnu obuku i puno toga pokušale da primene u svojim sredinama, konkretno su nabrajale probleme i prepreke sa kojima se susreću i tražile savete i pomoć, što od predavača, što od ostalih polaznica.

Snežana Ognjenović, Centar za promociju i edukaciju „Organska bašta“

Kako je važan deo celog projekta umrežavanje i saradnja svih polaznica, posebna pažnja je posvećena i druženju van radionica, tako da su pored šetnji i razgledanja grada, zajedno odgledale predstavu „Mama mia“ u Pozorištu na Terazijama.

Sve što je na predavanjima i radionicama predočeno i prodiskutovano, polaznice su mogle konkretno da vide u primeni, u toku studijske posete gazdinstvu Svetlane Stojanović kod Kikinde.

U okviru radionice za predstavnike lokalnih samouprava, nakon kraćih izveštaja o efektima projekta u svakoj opštini, vodila se diskusija o izazovima i implementaciji preporuka koje su iz ovog projekta proistekle, kao i o načinu zajedničkog delovanja šest opština u podršci i razvoju.

Zaključci radionice se mogu sumirati kao:

  • Organizovanje sastanka kontakt osobe ili predstavnice opštine sa predsednikom opštine na kome će se diskutovati preporuke za lokalnu samoupravu i definisati podrška u realizaciji pojedinih preporuka.
  • Predstavnice opštine i kontakt osobe organizovaće sastanke bar jednom godišnje, i to uvek u drugoj opštini, da bi se održala umreženost ovih opština i održivost rezultata projekta i nakon završetka projekta.
  • Predstavnica Opštine Knić je pozvala da sledeći sastanak u februaru 2020. bude u Kniću, tokom međunarodne konferencije o zadrugarstvu.

Ovaj projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.