Seminar „Ženski e-klubovi u ruralnim krajevima Srbije“

Seminar „Ženski e-klubovi u ruralnim krajevima Srbije“

Projekat „Formiranje pet ženskih klubova u ruralnim krajevima Srbije“ ušao je u završnu fazu realizacije, održavanjem seminara za 25 žena iz pet opština u kojima će e-klubovi biti oformljeni. Seminar je održan 23. aprila 2012. godine u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Polaznice seminara su, uz predavanja i pomoć najboljih stručnjaka iz svake oblasti, unapredile veštine potrebne za upotrebu info-komunikacionih tehnologija i razvijanja preduzetništva.

Projekat „Digitalne preduzetnice“ u Ivanjici

Projekat „Digitalne preduzetnice“ u Ivanjici

Projekat „Digitalne preduzetnice“ u okviru kojeg je 12. januara 2012. u Ivanjici održan jednodnevni seminar „Razvoj informacionog društva (ID) u akcionim planovima lokalnih samouprava“, organizovan je sa ciljem da, na teritoriji cele Srbije, donosioce odluka informiše o značaju i trendovima razvoja info-komunikacionih tehnologija (IKT), iskustvima lokalnih zajednica u EU, kao i dragocenim koristima za privredu uopšte, a posebno za razvoj ženskog preduzetništva.

Panel diskusija „Ravnopravno u informaciono društvo“

Panel diskusija „Ravnopravno u informaciono društvo“

Udruženje „Jednake mogućnosti“, u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, i uz podršku Ericsson d.o.o Beograd i Saobraćajnog fakulteta, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, održalo je 6. aprila 2006. Panel diskusiju pod nazivom „Ravnopravno u informaciono društvo – smernice, kontrolne liste i primeri najbolje prakse rodne ravnopravnosti“. Na panelu je učestvovalo više od 60 učesnica i učesnika iz civilnog, vladinog i privrednog sektora.

I Okrugli sto „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“, Banja Luka

I Okrugli sto „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“, Banja Luka

I Okrugli sto na temu „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“ održan je 10. novembra 2005. godine u Privrednoj komori, ulica Đure Daničića 1/II, Banja Luka. Ovo je prva, možda i jedina, aktivnost koja je organizovana u Republici Srpskoj kao priprema za drugu fazu Svetskog samita o informacionom društvu – WSIS, koji je održan 16-18. novembra 2005. godine.

Stranica 4 od 512345