Panel diskusija „Ravnopravno u informaciono društvo“

Panel diskusija „Ravnopravno u informaciono društvo“

Udruženje „Jednake mogućnosti“, u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, i uz podršku Ericsson d.o.o Beograd i Saobraćajnog fakulteta, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, održalo je 6. aprila 2006. Panel diskusiju pod nazivom „Ravnopravno u informaciono društvo – smernice, kontrolne liste i primeri najbolje prakse rodne ravnopravnosti“. Na panelu je učestvovalo više od 60 učesnica i učesnika iz civilnog, vladinog i privrednog sektora.

I Okrugli sto „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“, Banja Luka

I Okrugli sto „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“, Banja Luka

I Okrugli sto na temu „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“ održan je 10. novembra 2005. godine u Privrednoj komori, ulica Đure Daničića 1/II, Banja Luka. Ovo je prva, možda i jedina, aktivnost koja je organizovana u Republici Srpskoj kao priprema za drugu fazu Svetskog samita o informacionom društvu – WSIS, koji je održan 16-18. novembra 2005. godine.

YU INFO 2002

YU INFO 2002

Zapažena aktivnost Ericsson-a na Simpozijumu o računarskim naukama i informacionim tehnologijama YU Info 2002, bila je u okviru veoma posećene sesije YU Gender pod nazivom „Ravnopravni pristup info-komunikacionim tehnologijama“. Nakon diskusije doneta je odluka o osnivanju organizacije za „Omogućavanje ravnopravnog korišćenja ICT“, kojom je novo osnovani Upravni odbor zadužen da pripremi Statut organizacije i potrebna dokumenta za registrovanje u Saveznom ministarstvu pravde.

Stranica 4 od 512345