Projekat „Digitalne preduzetnice“ u okviru kojeg je 12. januara 2012. u Ivanjici održan jednodnevni seminar „Razvoj informacionog društva (ID) u akcionim planovima lokalnih samouprava“ , organizovan je sa ciljem da, na teritoriji cele Srbije, donosioce odluka informiše o značaju i trendovima razvoja info-komunikacionih tehnologija (IKT), iskustvima lokalnih zajednica u EU, kao i dragocenim koristima za privredu uopšte, a posebno za razvoj ženskog preduzetništva. Deo seminara je posvećen korišćenju baze podataka koja će biti formirana na osnovu prvog dela projekta „Digitalne preduzetnice“, u kojoj su informacije o polaznicima treninga za trenere.

Udruženje „Jednake mogućnosti“, koje je organizovalo seminar, osnovale su ekspertkinje iz oblasti IKT, koje iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo. To su, pre svega, prof. dr Nataša Gospić, redovna profesorka Saobraćajnog fakulteta, mr Divna Vučković, direktorka za razvoj u kompaniji „Ericsson“ i Svetlana Popov, inženjerka elektrotehnike. Upravo su one, uz pomoć ostalih kolega i koleginica iz udruženja, imale izlaganja na seminaru.

Zašto baš digitalno društvo, zašto baš žene u maloj privredi? Zašto na lokalnom nivou? Nisu uvek potrebna ogromna sredstva, dugoročne investicije ili veliki, često nerealni projekti da bi se napravio veliki iskorak u zajednici. Potrebno je znanje koje već postoji, svest o tome koliko je važno da se ono koristi i razmenjuje, uključivanje svih aktera društva, posebno žena, i razumevanje onih koji sve to treba da objedine na lokalnom nivou društva. Žene koje su se upustile u preduzetničke vode, već su pokazale inicijativu, upornost i potencijal, i ako im se pruži dodatna podrška lakše će prevazići sve i rodne i poslovne barijere. Info-komunikacione tehnologije su u tome nezamenljive.

U okviru projekta „Digitalne preduzetnice“ održan je trening za trenere, na kome su mladi, do sada nezaposleni, a obrazovani ljudi, obučeni kako da prenesu znanja o ID i IKT koja se mogu koristiti za unapređenje poslovanja. Od informacija o svim obučenim trenerima biće formirana baza podataka koje će lokalne samouprave moći da koriste kako bi na svojoj teritoriji podržali i unapredili žensko preduzetništvo. Ujedno je važno informisati preduzetnice o tome kolike su mogućnosti unapređenja poslovanja uz pomoć savremenih tehnologija, jer se info-komunikacioni alati često doživljavaju kao nešto što je daleko, nerazumljivo i neprimenjivo na određene vrste rada i proizvodnje. Deo akcionih i razvojnih planova lokalnih samouprava mora biti i stvaranje infrastrukturnih uslova za primenu i razvoj, kao i ambijenta u kojem će prezentirana znanja i baze podataka biti korišćeni na dobrobit preduzetnica i cele zajednice.

Koridori koje gradimo uz mnogo novca, truda i vremena, mogu nam pomoći da brže transportujemo robu, ali samo digitalne magistrale mogu u savremenom društvu unaprediti poslovanje i doneti prosperitet. Za to postoje mehanizmi, alati, obučeni ljudi, već razrađena iskustva, eksperti… O tome je bilo reči na predavanjima u Ivanjici.

Ovaj seminar je održan sa podrškom Uprave za digitalnu agendu.

Audio izveštaj sa seminara u Ivanjici, 12. januar 2012, radio Javor

Nataša Gospić – intervju, radio Ivanjica

Jasmina Murić – intervju, radio Ivanjica