Udruženje „Jednake mogućnosti“ je organizovalo seminar „Razvoj informacionog društva u akcionim planovima lokalnih samouprava“ u Zaječaru 22. decembra 2011. Jednodnevni seminar je deo projekta „Digitalne preduzetnice“ i imao je za cilj da informiše i upozna donosioce odluka u lokalnim samoupravama o značaju i trendovima razvoja IKT, iskustvima lokalnih zajednica u EU, prednostima e-uprave, kao i o dragocenim koristima za privredu uopšte, a posebno za razvoj ženskog preduzetništva. Posebno je ukazano na mogućnosti korišćenja baze podataka koja će biti formirana na osnovu prvog dela projekta „Digitalne preduzetnice“, od informacija o polaznicima treninga za trenere.

Seminar u Zaječaru je bio namenjen ovom gradu, ali i za 14 okolnih opština. U prve dve sesije izlaganja su imali eksperti za IKT iz udruženja „Jednake mogućnosti“: prof. dr Nataša Gospić, mr Divna Vučković i Goran Murić. Seminar su moderirale Ivana Živić Đurđević i Nada Kovačević. Teme predavanja su bile metodologija projekta, informaciono društvo, digitalni gradovi kao inicijativa lokalnih samouprava u EU, konkretni pozitivni primeri i potencijali u Srbiji, kao i veza između IKT i ženskog preduzetništva.

U drugom delu seminara, na radionicama, prisutni su mogli da analiziraju koliko je do sada, i u praksi i u akcionim planovima, IKT prisutan u njihovim opštinama i da predlažu rešenja za poboljšanje stanja. Kroz razmenu iskustava, problema i primera dobre prakse svi učesnici su osnaženi, a uz prezentacije sa seminara i materijale koje su dobili u elektronskom obliku, moći će po povratku u svoje opštine da se angažuju da u akcionim planovima opština IKT zauzme mesto koje je neophodno za dalji razvoj društva i privrede.