YU INFO 2002

YU INFO 2002

Zapažena aktivnost Ericsson-a na Simpozijumu o računarskim naukama i informacionim tehnologijama YU Info 2002, bila je u okviru veoma posećene sesije YU Gender pod nazivom „Ravnopravni pristup info-komunikacionim tehnologijama“. Nakon diskusije doneta je odluka o osnivanju organizacije za „Omogućavanje ravnopravnog korišćenja ICT“, kojom je novo osnovani Upravni odbor zadužen da pripremi Statut organizacije i potrebna dokumenta za registrovanje u Saveznom ministarstvu pravde.

TELSIKS 2001

TELSIKS 2001

Od 19-21. septembra 2001. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu održan je međunarodni (IEEE) naučni skup o telekomunikacijama u savremenim satelitskim, kablovskim i radio-difuznim sistemima – TELSIKS 2001. Tokom trajanja ovog skupa održan je niz pratećih aktivnosti, medju kojima je bio i sastanak radne grupe za ravnopravnost polova u telekomunikacijama u okviru ITU TFGI (Task Force for Gender Issues).

Panel diskusija „Žene i telekomunikacije“

Panel diskusija „Žene i telekomunikacije“

U ispunjavanju mandata Radnog tima za pitanja ravnopravnosti i jednakosti polova Unije telekomunikacija iz Ženeve, a sa ciljem isticanja tog pitanja u telekomunikacijama Jugoslavije, dr Nataša Gospić, predsedavajuća Radnog tima inicirala je u saradnji sa Društvom za telekomunikacije i Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Saveznog Ministarstva za telekomunikacije, panel diskusiju sa temom „Žene i telekomunikacije“, održanu 7. maja 2001.

Stranica 5 od 512345