Beograd – Učesnici juče održanog trećeg okruglog stola „Svetski samit o informacionom društvu i rodna ravnopravnost“ zaključili su da državna politika i strategija izgradnje informacionog društva, u skladu sa ukupnom situacijom u zemlji treba da zacrta put za uključenje u globalne procese transformacije industrijskog u informaciono društvo.

– Danas, dva meseca pred svetski Samit koji će se održati u Tunisu, Srbija nema političku strategiju za informaciono društvo. Crna Gora je usvojila svoju strategiju, a na nivou državne zajednice nema aktivnosti u tom smeru. O prednostima koje donosi informaciono društvo, nije bilo širih javnih diskusija, osim na specijalizovanim simpozijumima i seminarima. Ni mediji nisu prepoznali svoju ulogu u tome, i umesto da podstiču i opominju, pokazuju nezainteresovanost ili neshvatanje značaja svoje uloge u ovom procesu – kazala je Nataša Gospić, predsednica Udruženja „Jednake mogućnosti“.

Politička elita u SCG nesvesna diskiriminacije žena: Dragoljub Mićunović
Politička elita u SCG nesvesna diskiriminacije žena: Dragoljub Mićunović

Govoreći o rodnoj ravnopravnosti u SCG, Nataša Gospić je rekla da se generalno može reći da su preduzeti neki koraci, ali rezultati nisu posebno vidljivi. Napomenula je da u nultoj verziji Nacrta nacionalne strategije nema jasnih odrednica. Ona je još rekla da je situacija u pogledu nezaposlenosti kod nas takva da je među 890.000 nezaposlenih u Srbiji – 480.000 žena, ili 54 odsto. Dragoljub Mićunović je napomenuo da je problem ravnopravnosti žena univerzalni problem ljudskog roda.

– Rešavajući se njihovih kapaciteta čovečanstvo je usporavalo svoj hod. Kad god su žene isključivane iz nekog pokreta ili nekog poduhvata to je značilo da se njegov rezultat prepolovljava. U velikom delu sveta žene su ne samo diskriminisane, nego i ponižavane i eksploatisane i rekao bih to stanje služi na sramotu muškog roda – istakao je Mićunović. On je dodao, da SCG ima veliki problem, koga nažalost, kako je rekao, političke elite nisu obično svesne ili se prave da to nisu, jer mnogima takvo stanje odgovara.

– To stanje ogleda se u ogromnoj funkcionalnoj nepismenosti stanovništva, siromaštvu i krizi morala. Siromašne zemlje u informacionom društvu mogu da nađu rešenje i zato SCG mora da prepozna svoju šansu upravo u razvoju informacionih tehnologija. Uprkos jasnim standardima Saveta Evrope i Evropske unije o tome koji procenat žena mora biti zastupljen u našim institucijama, mi se toga ne pridržavamo čak ni u parlamentu i vladi. Žene su ponovo gurnute na rutinske poslove – upozorio je Mićunović. On je apelovao da se takvo patrijarhalno društvo otrezni jer iz njega proizlaze krajnje negativni efekti u svim oblastima života.

Ambasador Tunisa Radhouane Larif ocenio je da je „izgradnja ravnopravnog društva cilj koji bi trebalo da se konkretizuje na međunarodnom nivou.“ Analizirajući medije u Srbiji Nada Kovačević je rekla da oni nisu zainteresovani za razvoj informacionog društva, ni za aktivnosti koje taj proces pokušava da afirmiše, a da su još manje spremni da razmotre svoju ulogu i zadatke u pomenutim procesima. Kazala je da su dva najpotpunija i tehnološki najnaprednija sajta B92 i RTS, dok je kao pozitivan primer među dnevnim listovima istakla dodatak Commedia u listu Danas.

J. Č.

Objavljeno u listu Danas, 7. septembar 2005