Projekat „Digitalne preduzetnice“ koji realizuje udruženje „Jednake mogućnosti“ pod pokroviteljstvom Uprave za Digitalnu agendu, prešao je poslednjeg vikenda novembra 2011. u drugu fazu realizacije.

Sertifikate o završenom treningu dobilo je 28 trenera i trenerica koji su sada spremni da u svojim sredinama obuče i motivišu žene preduzetnice za primenu info-komunikacionih tehnologija (IKT) u cilju boljeg i efikasnijeg poslovanja.

Od podataka o svim obučenim trenerima/cama biće formirana baza podataka koja će u kasnijoj fazi projekta omogućiti lokalnim samoupravama da pomognu i podstaknu žene u preduzetnišvu da svoje poslovanje unapređuju korišćenjem IKT.

Prof. dr Nataša Gospić, menadžerka projekta „Digitalne preduzetnice“ zadovoljna je odzivom i zainteresovanošću mladih za ovu društvenu aktivnost. Ističe da su pokazali sposobnost i motivaciju da prenose stečena znanja i da će baza sa njihovim imenima i rezultatima biti značajan resurs lokalnim samoupravama pri organizovanju treninga i popularizovanju IKT. Predsednica udruženja „Jednake mogućnosti“ posebno ističe ulogu Uprave za digitalnu agendu koja je u ovom projektu prepoznala kvalitet i značaj za celokupno društvo u Srbiji.

Danka Baltić iz Beograda, diplomirani agroekonom, jedna je od sertifikovanih trenera i naglašava da kraj seminara nije i kraj njenog učenja u ovoj oblasti. „Spremni smo da i dalje učimo. Ostaćemo u kontaktu sa svim predavačima i oni će nas snabdevati materijalima kako bi još unapredili znanje i veštine iz ove oblasti“, kaže Danka Baltić u ime svojih kolega. Ona ističe da je na seminaru čula mnogo stvari koje su nepoznate najširoj populaciji, pa i ženama preduzetnicama, a koje bi svako trebao da zna, jer razvoj poslovanja, bez primene IKT postaje gotovo nemoguće.

Vladimir Đorđević iz Trstenika, student četvrte godine Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, uočava da građani iz „manjih“ sredina nisu upućeni dovoljno ni u zakone koji se primenjuju u preduzetništvu, a kamoli u IKT. „Trudiću se da stalno unapređujem svoje znanje, jer smatram da u sredini u kojoj budem radio neću biti samo trener, već moram i ličnim primerom da pokažem kako edukacija i unapređivanje svojih znanja donose boljitak“, kaže Vladimir.

Polaznici su nam još rekli da imaju utisak da žene preduzetnice fokusiraju svoja razmišljanja na osnovnu delatnost kojom se bave i da retko odmah vide vezu između proizvodnje ili usluga svoje firme i IKT. Kao prepreku vide i inertnost, jer „ako sedite i čekate da znanje stigne poštom, teško ćete napredovati“. Zato svoju ulogu trenera vide i u razbijanju ova dva stereotipa.

Kako bi se donosioci odluka na lokalnom nivou dodatno senzibilisali i motivisali da naprave iskorak u popularisanju IKT i osnaživanja ženskih preduzetnica u tom smeru, u drugoj fazi projekta su predviđeni seminari u institucijama lokalne vlasti. Ovi seminari bi otišli i korak dalje, jer bi predavanja bila usmerena na razvoj informacionog društva u akcionim planovima lokalne samouprave, a sve u cilju formiranja „digitalne Srbije“.