Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima

Realizacija projekta
„Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima“

„Sve su žene pune entuzijazma i veoma motivisane, a obuka ispunjava sva njihova i naša očekivanja, tako da već deluju ohrabreno i osnaženo“. Ovako je, u jednoj rečenici, petodnevnu obuku u Paraćinu opisala učiteljica Ivana Jočić. Ivana je ujedno članica i volonterka opštinskog Saveta za rodnu ravnopravnost koji je pružio veliku pomoć u realizaciji projekta, a koji je takođe zadužen za e-klub u Paraćinu.

U Paraćinu je interesovanje za obuku iz digitalnog preduzetništva bilo veliko, tako da je grupa žena, veća od inicijalno planirane, pohađala obuku u periodu od 5. do 9. februara 2019. „Savet za rodnu ravnopravnost i Opština Paraćin rado podržavaju ovakve projekte i smatramo ih dragocenim za naše građane, posebno žene“, ističe Ivana.

Samo reči hvale za organizaciju obuke, atmosferu i kvalitet predavanja ima i Ljubinka Antić, koja časove pohađa zajedno sa ćerkom. Ljubinka ima 64 godine, živi u selu Sikirica (10 km od Paraćina), završila je hemijsku školu, ali je već dugo nezaposlena. Zajedno sa celom porodicom počela je pre par godina da se bavi pčelarstvom. Za sada imaju samo 30-tak košnica i još uvek svoju aktivnost zovu „poslom iz ljubavi“, ali planiraju da od uzgoja pčela i ubiranja meda, kao i od prodaje ostalih domaćih proizvoda, naprave delatnost koja će izdržavati celu porodicu. Shvatila je da joj nedostaju i digitalne i preduzetničke veštine.

„Celog života sam imala računar u kući, ali mi nikad nije bilo privlačno da radim na njemu. Sad sam shvatila da je za realizaciju naših planova potrebno savladati određene veštine“, kaže Ljubinka. Odmah naglašava da joj je veliki motiv i da podrži ćerku. Spominje i brata koji planira da se upusti u seoski turizam. „Mogli bi sve to da povežemo, da objedinimo…“, priča nam Lubinka koja posle ove obuke svoje ideje samo proširuje i dograđuje. Znanje koje je stekla očito joj je donelo novo samopouzdanje i „vetar u leđa“ za nove planove. Preduzetnički duh je već bio prisutan, ali su digitalne i preduzetničke veštine bile potrebne da se krene u ostvarljive rezultate.

Svetlana Tomić radi kao pedagoškinja u Ekonomskoj školi, ali već neko vreme planira da zajedno sa svojim suprugom otvori dom za stare osobe. Nedostajala su joj preduzetnička znanja i ovu obuku ocenjuje kao pravu šansu. Jako je zadovoljna.

„Obuka je koncizna, sistematična, jasna i dovoljna, a žene su kreativne, vredne, imaju ideje i upijaju nova znanja“, ocenjuje Svetlana. Kada smo joj rekli da sledeće godine želimo da na svom sajtu objavimo reportažu iz njenog doma za stare osobe, lice joj se ozarilo i ona se srdačno nasmejala i najlepše zahvalila. Znanje i podrška su očito dragoceniji dar nego što smo nekad i svesni.

Obuku je sprovelo Udruženje Jednake mogućnosti u saradnji sa opštinom Paraćin u okviru programa ekonomskog osnaživanja žena iz ruralnih oblasti. Ovaj projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Klјučni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija, uz podršku Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije.