U četvrtak 6. februara 2014. godine, u prostorijama Aero kluba u Beogradu, u okviru Projekta „Uporedna studija o relevantnoj praksi rodne ravnopravnosti“ održan je Okrugli sto na kome je prisustvovalo više od pedeset učesnika i učesnica. Ovaj projekat Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Uprave za rodnu ravnopravnost podržala je Švedska agencija za međunarodnu saradnju SIDA, a izvođenje je povereno Udruženju Jednake mogućnosti.

Moderatorka Okruglog stola je bila dr Nevenka Mihajlović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, koja je u pozdravnom obraćanju prikazala rad i ciljeve resornog Ministarstva na sprovođenju aktivnosti Nacionalnog akcionog plana (NAP) za implementaciju Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i istakla važnost saradnje sa Kraljevinom Švedskom i organizacijom SIDA. Takođe je podvukla značaj ove Studije u procesu implementacije NAP-a.

Ispred Švedske ambasade skup je pozdravio gospodin Torgni Svenungson, koji je u svom izlaganju dao i kraći pregled pristupa konceptu rodne ravnopravnosti u Švedskoj sa skupom mera koje se sprovode radi unapređivanja usklađenosti poslovnog i privatnog života žena i opšte situacije u društvu. Posebno se osvrnuo na situaciju u upravnim odborima kompanija, nedovoljne zastupljenosti žena i akcija koje se sprovode da se ta situacija poboljša.

Predstavljanje ciljeva projekta, metodologije realizacije Projekta kroz istraživanja u 10 velikih privatnih i 10 velikih javnih preduzeća i preporuka koje su proistekle iz ovog istraživanja, iznela je prof. dr Nataša Gospić, predsednica Udruženja Jednake mogućnosti. Nalaze Studije i razloge koji su inicirali predlog preporuka u svojoj prezentaciji je diskutovao prof. dr Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta, član tima koji je radio na Studiji.

Izlaganje konsultantkinje u Projektu, Silvije Šereš, ilustrovano je sopstvenim primerom i setom preporuka za žene, kompanije i regulatore. Izlaganje konsultanta u Projektu Stefana Paskala, iz Europlan UK ltd, obuhvatilo je predstavljanje legislative u Velikoj Britaniji koja se odnosi na rodnu ravnopravnost, mere koje se preduzimaju, kao i situaciju i statistiku EU.

Primere dobre prakse iz naših kompanija prikazale su panelistkinje Biljana Petrović (Viktorija grupa), Jelena Dančević (EPS), Sanja Tišma (Filip Moris) i Isidora Ušendić (Telenor). Sve panelistkinje su veoma inspirativno prikazale situaciju i niz pozitivnih mera koje njihove organizacije sprovode radi poboljšanja položaja zaposlenih žena, njihovom ohrabrivanju da preuzmu više odgovornosti i merama koje imaju za cilj postizanje boljeg balansa između poslovnog i privatnog života i efikasnijeg i kvalitetnijeg rada.

Sledila je diskusija o predlogu Preporuka. U toku konstruktivne diskusije dati su konkretni predlozi za dopunu preporuka kao i podrška predlogu preporuka iz Nacrta Studije.

Nakon diskusija, moderatorka dr Mihajlović je konstatovala da je Nacrt Studije pohvaljen i prihvaćen, a da je zaključak Okruglog stola da se predložene preporuke iz Nacrta Studije dopune predlozima iz diskusije. Takođe je dr Mihajlović predložila da učesnice i učesnici, koji nisu učestvovali u diskusiji, a imaju predloge za unapređenje preporuka, svoje dopune pošalju do 10.02.2014. elektronskim putem.

Torgny Svenungsson, Embassy of Sweden in Serbia
prof. dr Nataša Gospić, predsednica udruženja Jednake mogućnosti
prof. dr Vladimir Vuletić, Filozofski fakultet
Dr. Stephan Pascall, Europlan UK Ltd
Jelena Dančević, Elektroprivreda Srbije
Sanja Tišma, Philip Morris
Isidora Ušendić, Telenor