Vetar u leđa budućim naučnicama

Niš, 28. novembar 2013. godine – Više od 100 učenica iz niških gimnazija i tehničkih škola sa pažnjom je slušalo profesorke, naučnice i inženjerke koje su im prezentovale prednosti svojih zanimanja, ohrabrivale ih da bez predrasuda izaberu životni poziv, dokazivale im da žene mogu uspešno da usklade profesionalne i porodične obaveze i ohrabrivale ih da preskoče barijere koje im nameće sredina.

Sve se to odigravalo na Okruglom stolu „Nauka i tehnologija za devojke“ , koji su udruženje „Jednake mogućnosti“, Centar za promociju nauke i Elektronski fakultet iz Niša organizovali u četvrtak 28. novembra 2013. u velikoj Sali Rektorata Univerziteta u Nišu. Iza ovog naziva krio se otvoren, zanimljiv i topao razgovor u kome su naučnice i inženjerke koje godinama ili decenijama krupnim koracima utabavaju svoju karijeru, pružale podršku, pomoć i savete devojkama koje tek planiraju da možda stupe na tu stazu. A devojke… one su pažljivo slušale, pitanja su bila sve zanimljivija, iznosile su svoje dileme i strahove, zahvaljivale se na podršci i informacijama i predlagale da se skup ponovi. Ili, kao što je rekla jedna od učenica: „Ovo nam je BAŠ trebalo!“.

„Vi ste u periodu života koji je lep, ali ujedno i važan i odgovoran. Vi sad usmeravate svoje karijere. Nadam se da će ovaj skup biti doprinos slici o atraktivnosti bavljenja naukom i tehničkim zanimanjima“, poručila je učenicama prof. dr Vera Marković sa Elektronskog fakulteta u Nišu. Prorektor prof. dr Zoran Nikolić je naglasio da je u vreme njegovog studiranja samo 10 odsto devojaka pohađalo tehničke fakultete, da je taj broj rastao, ali da je na narednim generacijama da učine da studenata i studentkinja tehnike ima isto.

Divna Vučković je ispred Centra za promociju nauke predstavila aktivnosti i programe Centra i njegovu misiju u širenju naučne pismenosti i jačanju veze između nauke i društva. Ukazala je na aktivno promovisanje naučnih zanimanja za devojke kroz ohrabrivanje mladih, a posebno devojaka, da buduće usmerenje nađu u oblasti nauke i tehnologije, za koje se Centar zalaže i kroz ovaj projekat koji je finansijski i tehnički podržao kroz Javni poziv za 2013. godinu.

Prof. dr Nataša Gospić, sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i predsednica udruženja „Jednake mogućnosti“ govorila je paralelno o svojoj karijeri i privatnom životu, naglašavajući da je sve to jedinstvena slika uspešne i srećne žene. „Imam 2 sina, napisala sam 4 knjige, imam petoro unučadi, objavila sam oko 150 naučnih radova. Mnogo sam radila i davala, ali mnogo mi se i vratilo“, poručila je devojkama.

Prof. dr Svetlana Kisić sa Više poslovne škole i Ekonomskog instituta, predsednica Ženske vlade, govorila je o životnim izborima, teškoćama, odgovornosti, vrednostima, ali i o ženskoj snazi i povezanosti karijere i privatnog života. „Odnegujte snagu koju imate, jer uspeh privlači. Pažljivo izaberite svoje pozive i u tome istrajte“, poručila je na kraju inspirativnog izlaganja.

Tri mlade inženjerke i naučnice doc. dr Zlatica Marinković sa niškog Elektronskog fakulteta, kao i doc. dr Dragana Macura i doc. dr Milica Šelmić sa beogradskog Saobraćajnog fakulteta, govorile su devojkama o tome koji su momenti u njihovim životima bili ključni pri izboru naučne karijere. Njihova zajednička poruka bi mogla da se sažme u rečenicu: Ne plašite se da zakoračite u svet nauke i tehnike, radite ono što volite i bićete srećne i uspešne!

Vrlo inspirativno i motivaciono izlaganje imala je i Jelena Petrović, dipl. ing. računarstva i informatike, zaposlena kao inženjer kvaliteta i softvera u kompaniji Morena inženjering d.o.o. Na duhovit način prikazala je devojkama sve prednosti i lepote svoje karijere, kao i specifičnosti rada u firmi u kojoj je od 16 zaposlenih ona jedina žena. Poruku da mogu sve što istinski žele devojkama je poslao i dipl. ing. Goran Mladenović, menadžer niškog klastera naprednih tehnologija (NiCAT). „Istražujte sebe i izvucite maksimum informacija iz okoline, a onda nađite ono što volite i način da od toga zarađujete“, rekao je u svom izlaganju naglašavajući da u klasteru posebno ohrabruju mlade žene da upisuju tehničke fakultete, jer i trendovi pokazuju da će uloga žena u ovoj oblasti biti sve veća.

Reakcije devojaka iz publike su pokazale da je Okrugli sto bio i potreban i uspešan. „Ponosna sam što sam žensko kad vidim ovakve žene. Danas mi se čini da je sve apsolutno moguće!“, rekla je učenica Sara Milosavljević uz zahvalnost svim panelistkinjama Okruglog stola.

Maša Nešić i Maša Manojlović iz bilingvalnog odeljenja gimnazije „Borislav Stanković“ planiraju da se bave prirodnim naukama, ali još ne mogu da se opredele šta će studirati, zato su im bila dragocena izlaganja koja su čule. „Daje nam snagu kad vidimo šta sve žene mogu“, kažu maltene u glas.

Njihove nastavnice svedoče da je devojkama potrebno dosta truda da prevaziđu stereotipe. U Elektrotehničkoj školi „Mija Stanimirović“ u odeljenjima ima 1 do 8 devojaka. Njihova nastavnica Milena Milošević kaže da devojkama nije lako ni da se opredele za struke koje važe kao „muške“, a kamoli da prevaziđu sve barijere, tako da je dragoceno što su na Okruglom stolu osnažene i motivisane.

Profesorka Jasmina Manojlović iz gimnazije „Borislav Stanković“ ocenila je na kraju da su devojke osnažene da istraju i pronađu sebe: „Dali ste im vetar u leđa i sad možemo da očekujemo da će ove devojke biti potencijal naše države“.

prof. dr Nataša Gospić, predsednica udruženja Jednake mogućnosti
prof. dr Svetlana Kisić
doc. dr Zlatica Marinković
dipl. ing. računarstva i informatike Jelena Petrović
dipl. ing. Goran Mladenović