Opšta situacija na polju svakodnevne i masovne upotrebe najsavremenijih tehnologija u Srbiji i Crnoj Gori je poražavajuća, budući da samo 5,5 odsto našeg stanovništva ima pristup internetu, pokazuju istraživanja Udruženja internet provajdera SCG (YU ISPA).

– Digitalni jaz, koji u korak prati jaz između razvijenih i siromašnih regiona, u našoj zemlji je očigledan, a informatička nepismenost skoro celokupnog stanovništa predstavlja ozbiljan ekonomski problem. Naime, nepoznavanje i nekorišćenje računara u svakodnevnom životu neminovno zaustavlja razvoj zajednice, sprečavajući i društvo i pojedince da učestvuju u tržišnoj utakmici. Polazeći od ovih činjenica, nevladina organizacija „Jednake mogućnosti“ pokrenula je projekat „ICT centar za obuku trenera“ , čiji je cilj informatičko opismenjavanje, radi lakšeg i bržeg uklapanja u nove svetske tokove informatičkog društva – kaže u razgovoru za Danas Gordana Bekčić, portparol ove nevladine organizacije.

Ona napominje da je pre nekoliko dana u prostorijama Više elektrotehničke škole završen petodnevni kurs za 14 prosvetnih radnica iz Srbije, koje su savladale osnove programa Windows, MS Word, Excel i osnovne veštine korišćenja interneta. Seminar je organizovan u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije i Višom elektrotehničkom školom, koja je ustupila predavače, opremu i prostor. Prve polaznice kursa su bile učiteljice iz okoline Kraljeva, Kragujevca, Leskovca, Vranja, Bora i Aranđelovca, a već od 18. do 22. avgusta biće organizovana nastava za drugu grupu.

– Obuku za rad na računarima završile su nastavnice iz mnogih seoskih škola, jer nam je trenutno ciljna grupa nastavni kadar iz ruralnih oblasti Srbije. S obzirom na to da je selo još uvek u podređenom položaju u odnosu na urbane sredine, jedan od efikasnih načina da se smanji ta razlika je informatičko opismenjavanje. Smatramo da bi prosvetni radnici najlakše i najbrže mogli da znanja stečena iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija prenesu na svoje učenike, kolege, ali i druge članove lokalne zajednice – kaže Bekčić. Na pitanje zašto su „Jednake mogućnosti“ uključile u projekat samo žene, naša sagovornica objašnjava da je među prosvetarima koji predaju nižim razredima osnovne škole, najveći broj žena. Osim toga, od 5,5 odsto korisnika personalnih računara, koliko ih danas ima u Srbiji, najmanje je pripadnica slabijeg pola. – Žene iz različitih socijalnih grupa ne mogu da steknu osnovna znanja iz informacionih tehnologija, pošto cene računara i internet usluga nisu zanemarljive za standard naših građana. Sa druge strane, i u ovoj oblasti postoje stereotipi, na koje one i nesvesno pristaju, poput konstatacije da su „slabije u tehničkim oblastima“. Projekti na kojima radimo imaju za cilj opismenjavanje onih, koje će nakon obuke, biti u stanju da svoja znanja prenesu drugima – ističe Bekčić. Prema njenim rečima, informatičko opismenjavanje je strateški važno i trebalo bi da ga podrže svi relevantni subjekti, a ne samo Ministarstvo prosvete, jer to podrazumeva i velika ekonomska ulaganja. „Jednake mogućnosti“ sebe vide kao partnera državnih organa i ministarstava koje se bave ovom problematikom na opštem društvenom planu, kako bi doprineli smanjenju digitalnog jaza. Ona dodaje da ovo udruženje planira da uskoro organizuje okrugli sto na temu žene i informaciono društvo, koji će, kako se nada, pokrenuti brojna pitanja na lokalnom i državnom nivou. Taj dogadaj je veoma značajan, s obzirom na to da će u decembru u Ženevi biti održan prvi deo Svetskog samita o informatičkom društvu (WSIS).

Šta su „Jednake mogućnosti“

„Jednake mogućnosti“ su nevladina organizacija osnovana 24. juna 2002. sa ciljem da ženama i muškarcima u našoj zemlji pruži podjednake šanse i uslove za pristup i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT). Svoj rad udruženje zasniva na principu partnerstva sa kompanijama i preduzećima iz oblasti info-komunikacija, poput Ericsson, Eunet, PTT, Telekom Srbija, Mobtel…

Računari za škole

Gordana Bekčić napominje da mnoge škole u Srbiji nemaju računare i vezu sa internetom, zbog čega je ova nevladina organizacija u prethodne dve godine, u saradnji sa donatorima, poklonila kompjutersku opremu mnogim obrazovnim ustanovama. U martu prošle godine „Jednake mogućnosti“ i kompanija „Ericsson“ poklonili su računar isturenom odeljenju OŠ „Sutjeska“ na Kopaoniku, a godinu dana kasnije i štampač. Ove aktivnosti biće nastavljene, paralelno sa projektom „ICT centar za obuku trenera“, najavljuje Bekčić.

Objavljeno u dnevnom listu Danas, 19. avgust 2003.