Jednake mogućnosti su nevladina organizacija osnovana 24-og juna 2002. godine sa ciljem da i muškarcima i ženama u našem društvu pruži podjednake šanse i uslove za pristup i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT).

Opšta situacija na planu svakodnevne i masovne upotrebe najsavremenijih tehnologija na prostoru Srbije i Crne Gore više je no poražavajuća. Prema podacima YU ISPA (Udruženje Internet provajdera Srbije i Crne Gore) samo 5,5% našeg stanovništva ima pristup Internetu. Digitalni jaz koji na globalnom planu u korak prati jaz između razvijenih i siromašnih regiona na primeru naše zemlje više je nego očigledan. Pored ekonomskog siromaštva koje je, bez sumnje, prioritetni problem svake vlasti, informatička nepismenost skoro celokupnog stanovništva predstavlja ozbiljan ekonomski problem na duže staze. Nepoznavanje i nekorišćenje računara kao svakodnevne alatke u poslu i privatnom životu neminovno zaustavlja razvoj zajednice, onemogućavajući kako društvo tako i pojedince da participiraju u tržišnoj utakmici.

Unutar društva, opet, postoje različiti slojevi koje su više ili manje zastupljeni u tih 5,5% kompjuterski pismenih. Žene iz različitih socijalnih grupa su, kao tradicionalno podređena manjina (sic!) u nemogućnosti da savladaju osnovne korake u korišćenju ICT-a. S jedne strane postoji realna ekonomska nemoć pošto cene računara i Internet usluga nisu zanemarljive za prosečan standard naših građana, dok su sa druge strane žene podređene stereotipima na koje i nesvesno pristaju (slabije smo u tehničkim oblastima).

U problemu rodne informatičke nepismenosti su Jednake mogućnosti prepoznale polje svog delovanja. Projekti na kojima radimo imaju za cilj dugoročno i strateški svrsishodno opismenjavanje onih žena koje će nakon obuke biti u stanju da stvore svoju mrežu kroz koju će obučavati druge oko sebe. Zato je projekat treninga za učiteljice i nastavnice iz ruralnih oblasti trenutno najvažnija aktivnost na kojoj radi tim Jednakih mogućnosti. Projekat „ICT centar za obuku trenera“ ima za cilj podizanje opšteg nivoa znanja korišćenja informacionih tehnologija stanovništva, sa ciljem „informatičkog opismenjavanja“ radi lakšeg i bržeg uklapanja u nove svetske tokove informatičkog društva koje u savremeni život svakog čoveka donosi permanentno korišćenje info-komunikacionih tehnologija. Polaznice prvog kursa ICT centra u periodu od 11. – 15. avgusta su 14 nastavnica iz raznih seoskih škola u Srbiji. Kurs se održava u prostorijama Više elektrotehničke škole u Beogradu. Petodnevni kurs obuhvata osnovna znanja iz Windows-a, obradu teksta u MS Word-u, osnovno pravljenje tabela u Excel-u i bazična znanja o Internetu.

Informatičko opismenjavanje je strateški važan projekat koji treba da ima podršku mnogobrojnih društveno relevantnih subjekata, a ne samo Ministarstva prosvete zato što podrazumeva i velika ekonomska ulaganja. Jednake mogućnosti zato smatraju sebe eventualnim partnerom onih državnih organa i ministarstava koje se bave ovom problematikom na opštem društvenom planu, nadajući se da svojim projektom doprinose bržem savladavanju problema digitalnog jaza.

Trenutna podjednako važna aktivnost je planiranje i organizacija Okruglog stola na temu Žene i informaciono društvo koji bi trebalo da se održi na jesen ove godine u Beogradu. S obzirom da se u decembru ove godine u Ženevi održava prvi deo Svetskog samita o informacionom društvu, beogradski Okrugli sto zamišljen je kao događaj koji će na lokalnom, državnom nivou pokrenuti određena pitanja. Sa opšteg društvenog aspekta ovaj događaj bi mogao biti od velikog značaja, pošto se na tom planu u SCG skoro ništa ne događa. Jedini hvale vredan poduhvat bio je organizacija Konferencije o telekomunikacijama u jugoistočnoj Evropi u organizaciji Pakta za stabilnost, održan u Beogradu 28./29. novembra prošle godine.

Jednake mogućnosti sarađuju sa Radnom grupom za ravnopravnost polova koja radi u okviru ITU-a, Međunarodne unije za telekomunikacije pri Ujedinjenim nacijama.

Emitovano 15. avgusta 2003. na Trećem programu Radio Beograda