Baza podataka 1500 stručnih žena Srbije

Baza podataka 1500 stručnih žena Srbije

Namera ovog projekta je da pokaže da postoji impresivna baza profesionalnog znanja, menadžerskih kapaciteta i visokih kulturnih standarda u ženskom delu srpske populacije. Baza će biti izvor podataka o ženama kandidatkinjama za pozicije koje odgovaraju njihovoj stručnosti i izvor mogućnosti za veću participaciju žena u političkom, socijalnom i ekonomskom životu Srbije. Realizaciju Baze podataka uradila su Udruženja „Ženska Vlada“ i „Jednake mogućnosti“ u 2008. godini, projekat je finansiran iz sredstava NIP.

Online kurs rodne ravnopravnosti

Online kurs rodne ravnopravnosti

U cilju predstavljanja i promovisanja ideje rodne ravnopravnosti u Srbiji razvijen je prvi online kurs na našem jeziku. Online kurs je finansijski podržala Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) u 2008. godini, u nameri da pomogne nevladinim organizacijama i udruženjima građana, donosiocima odluka na svim nivoima, zaposlenima u medijima, studentkinjama i studentima, kao i drugim zainteresovanim pojedincima i pojedinkama da saznaju više o pitanjima rodne ravnopravnosti i da izgrade kapacitete svojih organizacija i institucija da integrišu rodna pitanja u svakodnevni rad.

Projekat „Povratak žena na tržište rada“

Projekat „Povratak žena na tržište rada“

Udruženje Jednake mogućnosti je u saradnji sa nevladinom organizacijom Fond Centar za demokratiju realizovalo projekat „Povratak žena na tržište rada“ u okviru „Programa podrške zapošljavanju – Korak do posla“, koji je finansirala Evropska unija. Projekat je trajao od maja 2006. do marta 2007. godine, a cilj mu je bio da doprinese mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja žena, osnažujući ih novim znanjima i veštinama potrebnim za aktivan pristup traženju posla i za osnivanje sopstvenog biznisa u sektoru turizma ili sektoru za pružanje socijalnih usluga.

Projekat „Ravnopravno u Informaciono društvo“

Projekat „Ravnopravno u Informaciono društvo“

Fond za otvoreno društvo i udruženje „Jednake mogućnosti“ zaključili su ugovor o finansiranju projekta „Ravnopravno u Informaciono društvo“. Projekat je realizovan u periodu 1. decembar 2005. – 30. april 2006. Panel diskusija „Ravnopravno u informaciono društvo – smernice, kontrolne liste i primeri najbolje prakse rodne ravnopravnosti“ održana je 6. aprila 2006. na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Na panelu je učestvovalo više od 60 učesnica i učesnika iz civilnog, vladinog i privrednog sektora.

Panel diskusija „Ravnopravno u informaciono društvo“

Panel diskusija „Ravnopravno u informaciono društvo“

Udruženje „Jednake mogućnosti“, u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, i uz podršku Ericsson d.o.o Beograd i Saobraćajnog fakulteta, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, održalo je 6. aprila 2006. Panel diskusiju pod nazivom „Ravnopravno u informaciono društvo – smernice, kontrolne liste i primeri najbolje prakse rodne ravnopravnosti“. Na panelu je učestvovalo više od 60 učesnica i učesnika iz civilnog, vladinog i privrednog sektora.

I Okrugli sto „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“, Banja Luka

I Okrugli sto „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“, Banja Luka

I Okrugli sto na temu „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“ održan je 10. novembra 2005. godine u Privrednoj komori, ulica Đure Daničića 1/II, Banja Luka. Ovo je prva, možda i jedina, aktivnost koja je organizovana u Republici Srpskoj kao priprema za drugu fazu Svetskog samita o informacionom društvu – WSIS, koji je održan 16-18. novembra 2005. godine.

Stranica 6 od 9« Prva...45678...Poslednja »