Online kurs rodne ravnopravnosti

Online kurs rodne ravnopravnosti

U cilju predstavljanja i promovisanja ideje rodne ravnopravnosti u Srbiji razvijen je prvi online kurs na našem jeziku. Online kurs je finansijski podržala Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) u 2008. godini, u nameri da pomogne nevladinim organizacijama i udruženjima građana, donosiocima odluka na svim nivoima, zaposlenima u medijima, studentkinjama i studentima, kao i drugim zainteresovanim pojedincima i pojedinkama da saznaju više o pitanjima rodne ravnopravnosti i da izgrade kapacitete svojih organizacija i institucija da integrišu rodna pitanja u svakodnevni rad.

Projekat „Povratak žena na tržište rada“

Projekat „Povratak žena na tržište rada“

Udruženje Jednake mogućnosti je u saradnji sa nevladinom organizacijom Fond Centar za demokratiju realizovalo projekat „Povratak žena na tržište rada“ u okviru „Programa podrške zapošljavanju – Korak do posla“, koji je finansirala Evropska unija. Projekat je trajao od maja 2006. do marta 2007. godine, a cilj mu je bio da doprinese mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja žena, osnažujući ih novim znanjima i veštinama potrebnim za aktivan pristup traženju posla i za osnivanje sopstvenog biznisa u sektoru turizma ili sektoru za pružanje socijalnih usluga.

Projekat „Ravnopravno u Informaciono društvo“

Projekat „Ravnopravno u Informaciono društvo“

Fond za otvoreno društvo i udruženje „Jednake mogućnosti“ zaključili su ugovor o finansiranju projekta „Ravnopravno u Informaciono društvo“. Projekat je realizovan u periodu 1. decembar 2005. – 30. april 2006. Panel diskusija „Ravnopravno u informaciono društvo – smernice, kontrolne liste i primeri najbolje prakse rodne ravnopravnosti“ održana je 6. aprila 2006. na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Na panelu je učestvovalo više od 60 učesnica i učesnika iz civilnog, vladinog i privrednog sektora.

Panel diskusija „Ravnopravno u informaciono društvo“

Panel diskusija „Ravnopravno u informaciono društvo“

Udruženje „Jednake mogućnosti“, u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, i uz podršku Ericsson d.o.o Beograd i Saobraćajnog fakulteta, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, održalo je 6. aprila 2006. Panel diskusiju pod nazivom „Ravnopravno u informaciono društvo – smernice, kontrolne liste i primeri najbolje prakse rodne ravnopravnosti“. Na panelu je učestvovalo više od 60 učesnica i učesnika iz civilnog, vladinog i privrednog sektora.

I Okrugli sto „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“, Banja Luka

I Okrugli sto „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“, Banja Luka

I Okrugli sto na temu „Razvoj informacionog društva i rodna ravnopravnost“ održan je 10. novembra 2005. godine u Privrednoj komori, ulica Đure Daničića 1/II, Banja Luka. Ovo je prva, možda i jedina, aktivnost koja je organizovana u Republici Srpskoj kao priprema za drugu fazu Svetskog samita o informacionom društvu – WSIS, koji je održan 16-18. novembra 2005. godine.

Sedela sam za mašinom, programirala sam

Sedela sam za mašinom, programirala sam

Objavljeno u listu Vreme, broj 767, 15. septembar 2005 – Iako u školama, na časovima informatike, postoji puna ravnopravnost između dečaka i devojčica, istraživanja pokazuju da mnogo više dečaka nego devojčica ima kompjuter kod kuće. Ma koliko vam ovo zvučalo srpski, podaci su iz Švedske, dakle zemlje koja se obično daje kao primer za rodnu ravnopravnost.

Stranica 6 od 9« Prva...45678...Poslednja »