Rodna ravnopravnost u razvoju Informacionog društva

Rodna ravnopravnost u razvoju Informacionog društva

Udruženje „Jednake mogućnosti“, u sklopu svojih aktivnosti „Rodna ravnopravnost u razvoju Informacionog društva“ i uz punu podršku Gender Caucus grupe Svetskog samita kao i kompanija Telekom Srbija, JP PTT Srbija, ZJPTT, Ericsson, Telegroup, Intracom, Veratnet i Eunet, organizovalo je održavanje III Okruglog stola „Svetski samit o Informacionom društvu i rodna ravnopravnost“, kao tribine pred drugi Svetski samit o Informacionom društvu u Tunisu.

Projekat „Centar za obuku ICT trenera“

Projekat „Centar za obuku ICT trenera“

Udruženje „Jednake mogućnosti“ u okviru projekta obuke ICT trenera organizovalo je modul pod nazivom „Uvod u upotrebu računara“, sa ciljem osnovnog informatičkog opismenjavanja različitih ciljnih grupa. Projekat je finansiran od strane privatnog IKT sektora. Ovaj projekat se plasirao u šest svetskih finalista na međunarodnom konkursu za „Gender & ICT“ nagradu, organizovanom od strane Global Knowledge Partnership (GKP) u okviru WSIS 2003.

www.e-jednakost.org.yu

www.e-jednakost.org.yu

Objavljeno u časopisu Link, broj 12, septembar 2003 – Udruženje Jednake mogućnosti je organizacija osnovana sa ciljem da ženama i muškarcima, na ravnopravnoj osnovi i pod ravnopravnim uslovima, olakša pristup savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama.

Stranica 6 od 8« Prva...45678