• image
  • image
Previous Next

Strategija razvoja elektronskih komunikacija do 2020

Strategija predstavlja okvir za unapređenje elektronskih komunikacija, određujući osnovne aktivnosti koje bi trebalo preduzeti kako bi se ostvarili ciljevi politike razvoja elektronskih komunikacija do 2020. godine.

Tekst strategije možete preuzeti ovde