• image
  • image
Previous Next

Digitalni jaz u Srbiji

Pоdaci pokazuju da je u Republici Srbiji u 2011., postoji 52,1% domaćinstava koja poseduju računar, sa porastom od 1,7% u odnosu na 2010. 11,3% u odnosu na 2008.

  • Razlike su uočljive posebno u odnosu urbani-ruralni delovi 60,8% u odnosu na 39,7%
  • U urbanim delovima stopa rasta u 2011. bila je 1,9% a u ruralnim 1,4% u odnosu na 2010. godinu