• image
  • image
Previous Next

Strategija razvoja informacionog društva u Srbiji do 2020

Strategija razvoja informacionog društva u Srbiji do 2020: “Do 2020. svim građanima Republike Srbije treba da bude dostupan Internet visokog kvaliteta sa protokom najmanje 100Mb/s”. 

 

Informaciono društvo u akcionim planovima lokalnih samouprava