• image
  • image
Previous Next

Prioriteti Strategije za Informaciono društvo Srbije do 2020

Prioriteti strategije za informaciono društvo Republike Srbije su definisani u 6 ključnih elemenata, a to su:

  • Elektronske komunikacije
  • E-uprava, e-zdravstvo e-pravosuđe
  • IKT u obrazovanju, nauci i kulturi
  • Elektronska trgovina
  • Poslovni sektor IKT
  • Informaciona bezbednost