• image
  • image
Previous Next

Informaciono društvo u akcionim planovima lokalnih samouprava

Nakon analize akcionih planova u 15 lokalnih samouprava zaključeno je da:

  • Postoje dobre web stranice lokalnih samouprava, ali vrlo malo e- servisa
  • Ni u jednom akcionom planu se ne spominje Informaciono društvo
  • U nekoliko akcionih planova se spominje IKT i Internet
  • Nema lokalnih inicijativa za povećanjem širokopojasnog pristupa
  • Nema lokalnih inicijativa za formiranjem “digitalnih gradova”, osim u Šapcu
  • Nema obučenog IKT kadra
  • Nema inicijativa za obuku građana za korišćenje e-servisa