• image
  • image
Previous Next

Digitalna agenda u Srbiji

Usklađujući svoj politički i regulatorni okvir za elektronske komunikacije sa EU, digitalna agenda za Srbiju definisana je, prema Ministrastvu za telekomunikacije i Informaciono društvo, dokumentima Strategija razvoja Informacionog društva do 2020 i Strategija razvoja e-komunikacija u Srbiji od 2010 do 2020. godine. Navedeni dokumenti ne mogu se posmatrati odvojeno od Zakona o elektronskim komunikacijama koji je donesen u junu 2010 i Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Srbiji do 2012 koja je doneta u 2009. godini. Srbija je takođe usvojila Strategiju za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje, akcioni plan za implementaciju Agende eSEE+ i druge propise i akcione planove.

Osnovni dokmenti kojima je definisana digitalna agenda u Srbiji:

  • STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020
  • STRATEGIJA RAZVOJA E-KOMUNIKACIJA U SRBIJI OD 2010 DO 2020.GODINE