• image
  • image
Previous Next

Javno privatno partnerstvo

Pored evropske Digitalne Agende, slični planovi razvoja sprovode se i u SAD, Australiji, Kini, Indiji, Novom Zelandu i drugim zemljama sveta. Primeri rešavanja pitanja BB u Americi i Australiji dati su u uvodnom poglavlju.

  • Kineski plan obnove (China’s Recovery Plan) je predvideo investiciju od 4 triliona RMB (oko 600 milijardi US$) u periodu 2009 – 2010 a IKT je uključio u glavne industrijske programe.
  • Indijska nacionalna okosnica (India National Backbone) treba da do 2013 godine omogući širokopojasni pristup za 90% populacije.
  • Novozelandska širokopojasna investiciona inicijativa (Broadband Investment Initiative) objavljena je 2009. godine a predviđena vrednost ulaganja u BB iznose 1.5 milijardi NZ$.
  • Putem javnih inicijativa za razvoj širokopojasne infrastrukture je krenula i većina zemalja Evropske unije


Pregled investicija za realizaciju širokopojasnog pristupa u 2009 u pojedinim zemljama i planirani protoci dati su u Tabeli.

Inicijative država i javnog sektora i njihovo partnerstvo sa privatnim sektorom u razvoju BB Interneta predstavljaju globalni trend u svetu, posebno u 2010. godini. Primeri i modeli javno privatnog partnerstva već postoje i u praksi određenog broja evropskih država. (Nemačka, Italiji, Poljskoj i Švajcarskoj. Primeri obuhvataju nacionalne i regionalne inicijative, zajedničke projekte sa elektroprivrednim kompanijama i komunalnim preduzećima, planove za učešće opština u razvoju širokopojasnog pristupa, kao i zajedničke inicijative telekomunikacionih operatora.

 

Tabela: Širokopojasni prioriteti i investicije, 2009.

 

Zemlja

Zvanična strategija

Merljivi ciljevi Javne investicije Ciljna brzina
Francuska Da da 1 milijarda € / godišnje 0.5 Mb/s (USO)
Finska Da da 130 m € do 2015. 1 Mb/s (USO)
Nemačka Da da 170 m € 50 Mb/s
J. Koreja Da da 750 m € u 5 godina 1000 Mb/s
V. Britanija Da da 150 m € / godišnje 1 Mb/s (USO)
SAD Da da 7 milijardi € 5 Mb/s

 

U Srbiji, u zaključku Strategije elektronskih telekomunikacija, kao šesnaesti cilj navedena je realizacija pilot projekata, kojima bi se inicirao i podstakao razvoj novih tehnologija i proverila neka savremena tehnička rešenja. Na taj način bi se različitim grupama korisnika obezbedio širokopojasni pristup internetu. Smatramo da dole navedeni primeri iz evropske prakse mogu biti testirani u okviru pilot projekata, posebno sa stanovništva uvođenja modela javnog-privatnog partnerstva u domaću praksu.

Digitalna agenda u Srbiji