• image
  • image
Previous Next

Osnovni ciljevi

  • Osnovni širokopojasni pristup za sve do 2013, to jest 100% pokrivenost stanovnika EU-27;
  • Brzi širokopojasni pristup do 2010, to jest pokrivenost širokopojasnim pristupom od 30 Mb/s ili više za 100% EU stanovnika (stanje u januaru 2010 je bilo da je 23% BB pretplatnika imalo brzinu pristupa od najmanje 10 Mbps);
  • Ultra brzi širokopojasni pristup do 2010 u takvom obimu da će 50% evropskih domaćinstava imati pretplatu na brzine preko 100 Mb/s

 

slika1

 

Digitalna agenda za Srbiju je postavila generalne ciljeve da do 2020 godine bude obezbeđen širokopojasni pristup po principu optičkog kabla do stana/zgrade /kabineta (FTTH/B/C) do svih korisnika i da bude omogućen protok od najmanje 100 Mbps.

Trenutno stanje u Evropi