• image
  • image
Previous Next

Trenutno stanje u Evropi

Ako pogledamo podatke za današnju situaciju u Evropi dolazimo do sledećih pokazatelja:

  • 80% fiksnih širokopojasnih linija je sa brzinama preko 2 Mbps, samo 18% preko 10 Mbps
  • Postojeći protoci su dovoljni za osnovne web aplikacije (e-mail, web-pretraživanje, učitavanje muzike i filmova, osnovna jednokanalska IPTV) a ne za isporuku novih servisa kao što je TV visoke rezolucije, brzo skidanje slika, simultanu upotrebu unutar domaćinstava i dr.
  • Maloprodajne cene su u padu kao posledica većeg stepena liberalizacije (otvaranja lokalne petlje) i smanjivanja profitnih margina usled ekonomske kruze.
  • Inovativni servisi kao što su smart grids, telemedicina, inteligentni transport, interaktivno učenje i cloud computing će zahtevati velike kapacitete mrežne infrastrukture.

 

Prepreke za ostvarivanje ciljeva Digitalne Agende Evrope

image1

 

U Digitalnoj Agendi Evropska komisija je identifikovala sedam najvažnijih prepreka, koje mogu da utiču na ostvarivanje zacrtanih ciljeva Strategije Evrope 2020 i Digitalne Agende Evrope. Te prepreke su: fragmentirano digitalno tržište, nedostatak interoperabilnosti, rast cyber kriminala i rizik od nepovererenja u mreže, nedostatak investicija u mreže, nedovoljni napori u istraživanju i inovacijama, nedostatak digitalne pismenosti i znanja i propuštanje mogućnosti za adresiranje društvenih izazova. Izlaz iz ovih problema Digitalna Agenda predlaže kroz ciklus digitalne ekonomije: razvoj mreža → kreiranje sadržaja i servisa → uvećanje zahteva za servisima.

Realizacija digitalne agende