• image
  • image
Previous Next

Nacionalne i regionalne inicijative, strategije i planovi u Evropi

Francuski digitalni plan iz 2010. godine je predvideo investiciju od 2 milijarde EUR za razvoj vrlo brzog širokopojasnog pristupa u „sivim“ (delimično pokrivenim) i „belim“ (nepokrivenim oblastima). Publikovana je studija razvoja nacionalne optičke mreže kojom se definiše da se u narednih 15 godina za 98% francuskog stanovništva izgradi optička infrastruktura. Procenjeno je da bi to koštalo 23.5 milijardi EUR . Predloženi finansijski model uključuje 13.5 milijardi novih investicija iz javnog sektora i 7 milijardi EUR od privatnih operatora, 2 milijarde iz obveznica za ekonomski razvoj, uključujući i sredstva od 750 miliona evra iz fonda za ruralni digitalni razvoj kojima se podpomažu projekti lokalne uprave. Plan predviđa, pored fondova lokalne uprave i EU novca, godišnje troškove u visini od 660 miliona EUR.

Širokopojasna strategija u Nemačkoj (Deutschland Digital 2015) je u fazi realizacije sa ciljem da do 2014 godine 75% domaćinstava dobiju prisup od 50 Mb/s ili brži. Planirano je da to bude ostvareno korišćenjem tri principa : (1) tržišna konkurencija tamo gde je moguća; (2) kooperacija u uslovima kada samo konkurencija nije dovoljna da obezbedi razvoj širokopojasnog pristupa; i (3) državna pomoć u izuzetnim slučajevima gde sve ostale varijante nisu uspešne.

Grčki FTTH program javno-privatnog partnerstva je predstavljao ambiciozni plan grčke vlade (Greek Broadband Task Force) da obezbedi širokopojasni pristup preko optičkih mreža u Atini, Solunu i 50 najvećih grčkih gradova. Za ostale (opštine i lokalne zajednice) predviđeno je da mogu konkurisati za podsticajna sredstva radi gradnje vlastite infrastrukture. Predviđeno je da za izgradnju optičkih mreža do 2 milona domaćinstava biti potrebno investicija od 2.1 milijarda EUR. Trenutna ekonomska situacija u zemlji je usporila realizaciju.

Program Digital Britain je predvideo da do 2012. godine na teritoriji Velike Britanije bude dostupan univerzalan širopojasni pristup sa protokom od 2 Mbps. Za ovo je predviđen poseban fond - NGA fond od 200 miliona funti.

Vlada italijanske oblasti Trentino je odobrila plan kojim se obezbeđuje da do 2018. godine svaki stanovnik regije dobije BB od 100 Mbps. Projekat uključuje uspostavljanje javno-privatne joint venture kompanije, koja će instalirati optičke pristupne mreže u urbanim i industrijskim oblastima gde su privatni operatori takođe iskazali interes za investiranje. Procenjeno je da će se na ovaj način pokriti 60-70% potencijalnih korisnika. Regionalna vlada će zatim raditi na dovođenju BB pristupa do udaljenijih oblasti. Procena vrednosti ovog plana, za regiju koja obuhvata pola miliona stanovnika, je 300 M EUR.

Ukrajinsko Ministarstvo transporta i komunikacija je 2010. godine prezentovalo predlog zakona koji bi uveo novu taksu od dodatnih 3% na sve telekomunikacione servise. Ovaj fond bi se koristio da kompenzuje nacionalnom operatoru Ukrtelecom proširenje mreže u ruralnim i udaljenim oblastima. Taksa bi mogla da prikupi oko 1.5 miliona EUR godišnje.

 

Javno i privatno partnerstvo