• image
  • image
Previous Next

Kurs podržan od strane

logo11

Ključna inicijativa Evropske strategije: „Digitalna agenda za Evropu“

Cilj ove inicijative je da se ostvare održive ekonomske i socijalne koristi od digitalnog jedinstvenog tržišta zasnovanog na širokopojasnom internetu i interoperabilnim aplikacijama. To će se ostvariti sa širokopojasnim pristupom internetu za sve građane Evrope do 2013. godine i pristupom internetu brzine 30 Mb/s i više za sve građane Evrope do 2020. godine, a za najmanje 50% evropskih domaćinstava bie omogućena internet veza iznad 100 Mb/s.

Sagledavajući ekonomsku situaciju u Evropi, ukazuje se da je IKT sektor direktno odgovoran za 5% evropskog GDP, sa vrednošću tržišta od 660 milijardi € godišnje. Indirektni efekti IKT posebno se odražavaju na ukupni rast produktivnosti (20% direktno iz IKT sektora i 30% od investicija u IKT) i imaju veliki socijalni uticaj (više od 250 miliona korisnika dnevno su na Internetu). Buduća ekonomija biće mrežno bazirana ekonomija znanja sa Internetom u svom centru. Za te potrebe Evropa treba široko-rasprostranjen i cenovno pristupačan brz (30Mb/s) i ultrabrz (preko 100Mb/s) Internet pristup. U Strategiji Evropa 2020 posebno je istaknuta važnost primene širokopojasnog pristupa za promociju socijalnog uključivanja i konkurentnosti u Evropskoj uniji. To znači da razvoj brzih mreža ima revolucionarni uticaj i predstavlja jedan od osnovnih ciljeva definisanih dokumentom Digitalna Agenda za Evropu (Digital Agenda for Europe). 

 

Detaljnije o Digitalnoj agendi za Evropu