Zorana Šijački


zsijacki.jpg Zorana Šijački (Kikinda, 1970). Diplomirala srpsku i komparativnu književnost u Beogradu. Rodnim pitanjima bavi se od 2000 godine, a različitim osetljivim grupama od 1995. Uredila nekoliko knjiga i vodila više projekata. Pisala i objavljivala pesme. Radila na rodnim pitanjima i u vladinom i u nevladinom sektoru. Najznačajnijim smatra svoj rad u Fondu za otvoreno društvo i Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Nepune dve godine bila je direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova. Trenutno na poslediplomskim studijama iz Evropskih integracija, javne politike i administracije na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. Radi kao konsultantkinja za rodna pitanja Kanadske agencije za međunarodni razvoj i drugih agencija. Živi u Novom Sadu.